Espacio publicitario

El plenari de la institució provincial donarà compte aquest dimecres de l’ingrés a les arques públiques d’una part dels diners que el grup de diputats va ingressar al partit saltant-se la normativa institucional.

La coalició continuarà insistint perquè els populars tornen 60.000 euros de la Diputació gastats en factures telefòniques del partit, despesa advertida per una auditoria externa, i que la Justícia continue investigant sobre l’ús sospitós de 446.000 euros.

29 de novembre de 2021

Compromís celebra que aquest dimecres el plenari de la Diputació d’Alacant done compte del retorn a les arques públiques dels primers 50.000 euros desviats des del grup polític del Partit Popular als comptes del partit, ingressos irregulars que van estar advertits per l’auditoria externa feta per l’empresa Faura Casas i denunciats pels diputats valencianistes.

La coalició es felicita d’aquest fet, ja que des de 2017 manté una oposició ferma contra l’ús irregulars de la subvenció als grups polítics per part dels partits amb representació a la Diputació alacantina. El seu portaveu, Gerard Fullana, assenyala que la quantitat és un primer pas en el reconeixement d’uns ingressos irregulars que sumen vora els 446.000 euros, xifra denunciada davant la Fiscalia Anticorrupció i el Tribunal de Comptes.

Fullana considera a més que “el PP sempre va negar que existira cap irregularitat en aquest sentit. El partit de Carlos Mazón ha fet tot el possible per no tornar uns diners a les arques de la Diputació que havien de destinar-se a tasques dels diputats relacionades amb els municipis de les nostres comarques i altres qüestions. El proper paquet de diners a retornar-hi esperem que siguen els 60.000 euros del grup polític que van servir perquè el partit pagarà les seues línies telefòniques”

“Volem enviar els mateix missatge que vam dir quan ens van qüestionar les ajudes a dit, sistema pel qual els diners es repartien entre els pobles del bipartidisme i no per concurrència pública. En aquell moment ens van dir que era perfectament legal, però finalment la denúncia feta davant els tribunals va trencar eixe sistema clientelar i ara els pobles reben els diners d’acord a criteris objectius com ara la població. Amb aquest assumpte passa el mateix: ja no pot passar que la Diputació siga una eina de finançament als partits de sempre”, ha asseverat el portaveu valencianista.

Denúncies i amenaces

Són quatres els anys que porta Compromís denunciant aquests fets. Amb el pas del temps, l’auditoria externa no tan sols ha trobat quantitats gastades irregularment pel PP sinó que a més el Tribunal de Comptes ha inquirit a la Diputació al respecte en diversos escrits. Alhora, Compromís recorda que per posar en dubte l’ús dels diners públics per part del PP, els populars van denunciar al portaveu de Compromís per injúries i calumnies i li van reclamar 20.000 euros. “El cinisme va plegar a un punt en el qual el PP va dir que destinaria els 20.000 euros a una associació contra el càncer. Però de moment, ha sigut el PP el que ha hagut de pagar 50.000 euros”.

Compromís consigue que el PP devuelva a la Diputación los primeros 50.000 euros con los que se financió irregularmente

El pleno de la institución provincial dará cuenta este miércoles del ingreso a las arcas públicas de una parte del dinero que el grupo de diputados ingresó al partido saltándose la normativa institucional.

La coalición continuará insistiendo para que los populares devuelvan 60.000 euros de la Diputación gastados en facturas telefónicas del partido, gasto advertido por una auditoría externa, y en que la Justicia continúe investigando sobre el uso sospechoso de 446.000 euros.

29 de noviembre de 2021

Compromís celebra que este miércoles el pleno de la Diputació de Alicante dé cuenta de la devolución a las arcas públicas de los primeros 50.000 euros desviados desde el grupo político del Partido Popular a las cuentas del partido, ingresos irregulares que estuvieron advertidos por la auditoría externa hecha por la empresa Faura Casas y denunciados por los diputados valencianistas.

La coalición se felicita por este hecho, puesto que desde 2017 mantiene una oposición firme contra el uso irregular de la subvención a los grupos políticos por parte de los partidos con representación a la Diputación alicantina. Su portavoz, Gerard Fullana, señala que la cantidad es un primer paso en el reconocimiento de unos ingresos irregulares que suman cerca de 446.000 euros, cifra denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas.

Fullana considera además que “el PP siempre negó que existiera ninguna irregularidad en este sentido. El partido de Carlos Mazón ha hecho todo el posible por no devolver un dinero a las arcas de la Diputación que tenían que destinarse a tareas de los diputados relacionadas con los municipios de nuestras comarcas y otras cuestiones. El próximo paquete de dinero a devolver esperamos que sean los 60.000 euros del grupo político que sirvieron para que el partido pagará sus líneas telefónicas”

“Queremos enviar el mismo mensaje que dijimos cuando nos cuestionamos las ayudas a dedo, sistema por el cual el dinero se 

repartían entre los pueblos del bipartidismo y no por concurrencia pública. En aquel momento nos dijeron que era perfectamente legal, pero finalmente la denuncia hecha antes los tribunales rompió ese sistema clientelista y ahora los pueblos reciben el dinero según criterios objetivos como por ejemplo la población. Con este asunto pasa el mismo: ya no puede pasar que la Diputación sea una herramienta de financiación a los partidos de siempre”, ha aseverado el portavoz valencianista.

Denuncias y amenazas

Espacio Publicitario

Deja un comentario