Espacio publicitario

BENICARLÓ

Marta Escudero: “Els veïns de Benicarló no tenen per què pagar ara el que s’anava a invertir per urgent en 2007”

Benicarló, 5 de febrer de 2022

El Govern ha manifestat, amb detalls, al senador Carles Mulet en una resposta a una pregunta parlamentària que el “Projecte de Drenatge Integral de la Rambla d’Alcalá (Benicarló) està inclòs en el Programa de Mesures del vigent Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI), corresponent al període 2015-2021, com a mesura estructural, vinculada a l’Àrea de Risc Potencial Significatiu denominada “Rambla d’Alcalá”, amb el codi ES080-ARPS-0029. No obstante, assenyalen que “és preceptiu un estudi cost-benefici que la justifique”.

Mulet ha titllat de “injust” que els ajuntaments valencians siguen constantment els afectats pels episodis de gotes fredes i pluges torrencials i ha demanat a l’administració central “que és qui ha de liderar i executar aquestes obres que són de la seua competència” que es pose d’una vegada a treballar “perquè és més lògic eliminar els perills que estar anualment gastant diners per a pal·liar els danys i la rambla d’Alcalà ha generat ja massa problemes en el Maestrat en els municipis per on passa”.

Per la seua part la portaveu de Compromís a Benicarló, Marta Escudero, ha demanat a l’Ajuntament que “exigisca el compliment urgent i d’una vegada d’una obra que tenia la catalogació d’urgent i els efectes de la qual de la seua no execució per la corrupció en Acuamed que va anul·lar tots els projectes en marxa estem pagant la ciutadania de Benicarló. No volem més pedaços ni tirar diners, sinó infraestructures que faciliten la vida als ciutadans”, ha assenyalat. Compromís Benicarló ja va generar una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat després que el Ple aprovara una moció demanant aquesta obra per unanimitat i després de comprometre’s les formacions amb representació municipal a donar-li suport a Madrid, cosa que no va succeir.

Aquesta obra, recorda Mulet es va presentar en 2007 en la localitat pel president de la CHJ i es va declarar que en un parell d’anys la canalització de la Rambla d’Alcalà estaria executada i seria “un èxit absolut”. Les obres havien de suposar una actuació mediambiental en la qual no s’anava a formigonar el traçat de la rambla per a fer una cosa més amable i que no creara una cicatriu en el territori. Després de l’exposició al públic, es va exposar la Declaració d’Impacte Ambiental. A Benicarló es contemplaven talussos naturalitzats a base de geocel·les amb hidrosembres en 3,5 quilòmetres a Benicarló per a protegir-los d’avingudes extraordinàries. En aquesta localitat també s’anaven a crear dos ponts en la carretera Benicarló-Peníscola i en la Ratlla del Terme a l’altura del Centre Comercial Costa Azahar. Dels 16,5 milions previstos 10,5 s’invertiran a Benicarló i els altres sis des d’aquesta localitat fins a Alcalà de Xivert. La duració de les obres anava a ser de 12 mesos.

Nova informació del projecte

Pel que fa al municipi de Benicarló, el projecte inclou la canalització de la rambla d’Alcalá, des de les proximitats del pont de la N-340, en terme municipal de Peníscola, fins a uns 800 m de la desembocadura d’aquélla a la mar Mediterrània, ja en terme municipal de Benicarló. El projecte, actualment en análisis, contempla tres actuacions diferenciades, en els següents municipis del Maestrat: Alcalá de Xivert, Santa Magdalena de Polpis i Peníscola-Benicarló.

BENICARLÓ

Compromís reclama al Gobierno recuperar sin coste una canalización sostenible de la Rambla de Alcalà que aporte seguridad a las personas

Marta Escudero: “Los vecinos de Benicarló no tienen por qué pagar ahora lo que se iba a invertir por urgente en 2007”

Benicarló, 5 de febrero de 2022

El Gobierno ha manifestado, con detalles, al senador Carles Mulet en una respuesta a una pregunta parlamentaria que el “Proyecto de Drenaje Integral de la Rambla de Alcalá (Benicarló) está incluido en el Programa de Medidas del vigente Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), correspondiente al periodo 2015-2021, como medida estructural, vinculada al Área de Riesgo Potencial Significativo denominada “Rambla de Alcalá”, con el código ES080-ARPS-0029. No obstante,le señalan que “es preceptivo un estudio coste-beneficio que la justifica”.

Mulet ha tildado de “injusto” que los ayuntamientos valencianos sean constantemente los afectados por los episodios de gotas frías y lluvias torrenciales y ha pedido a la administración central “que es quien debe liderar y ejecutar estas obras que son de su competencia” que se ponga de una vez a trabajar “pues es más lógico eliminar los peligros que estar anualmente gastando dinero para paliar los daños y la rambla d’Alcalà ha generado ya demasiados problemas en el Maestrat en los municipios por donde pasa”.

Por su parte la portavoz de Compromís en Benicarló, Marta Escudero, ha pedido al Ayuntamiento que “exija el cumplimiento urgente y de una vez de una obra que tenía la catalogación de urgente y cuyos efectos de su no ejecución por la corrupción en Acuamed que anuló todos los proyectos en marcha estamos pagando la ciudadanía de Benicarló. No queremos más remiendos ni tirar dinero, sino infraestructuras que faciliten la vida a los ciudadanos”, ha señalado. Compromís Benicarló ya generó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado después que el Pleno aprobara una moción pidiendo esta obra por unanimidad y tras comprometerse las formaciones con representación municipal a darle apoyo en Madrid, algo que no sucedió.

Esta obra, recuerda Mulet se presentó en 2007 en la localidad por el presidente de la CHJ y se declaró que en un par de años la canalización de la Rambla de Alcalà estaría ejecutada y sería “un éxito absoluto”. Las obras debían suponer una actuación medioambiental en la que no se iba a hormigonar el trazado de la rambla para hacer algo más amable y que no creara una cicatriz en el territorio. Tras la exposición al público, se expuso la Declaración de Impacto Ambiental. En Benicarló se contemplaban taludes naturalizados a base de geoceldas con hidrosiembras en 3,5 kilómetros en Benicarló para protegerles de avenidas extraordinarias. En esta localidad también se iban a crear dos puentes en la carretera Benicarló-Peñíscola y en la Ratlla del Terme a la altura del Centro Comercial Costa Azahar. De los 16,5 millones previstos 10,5 se invertirán en Benicarló y los otros seis desde esta localidad hasta Alcalà de Xivert. La duración de las obras iba a ser de 12 meses.

Nueva información del proyecto

En lo que respecta al municipio de Benicarló, el proyecto incluye el encauzamiento de la rambla de Alcalá, desde las proximidades del puente de la N-340, en término municipal de Peñíscola, hasta unos 800 m de la desembocadura de aquélla en el mar Mediterráneo, ya en el término municipal de Benicarló. El proyecto, actualmente en análisis, contempla tres actuaciones diferenciadas, en los siguientes municipios del Maestrat: Alcalá de Xivert, Santa Magdalena de Polpis y Peñíscola-Benicarló.

Espacio Publicitario

Deja un comentario