Espacio publicitario

El candidat a les Corts Valencianes ha visitat Altea per a presentar
juntament amb Diego Zaragozí alcaldable de la localitat i Marisa Sellés
alcaldable de Callosa d’en Sarrià el programa electoral autonòmic de
Compromís per a les eleccions vinents.
La campanya electoral arranca esta nit amb la pegada de cartells i Compromís amb
Gerard Fullana número 2 a les Corts Valencianes al capdavant, estan recorrent estos dies
els municipis de les comarques alacantines per a presentar les propostes dels
valencianistes als pobles d’Alacant.
Hui a Altea en una roda de premsa on també han assistit els alcaldables Diego Zaragozí
per Altea i Marisa Sellés per Callosa d’en Sarrià han anunciat els projectes que entre
altres faran possible la Construcció de 250 habitatges públics a la Marina Biaxa en un pla
que contempla la construcció de més de 2000 habitatges per a tota la província creant un
parc públic de lloguer destinat principalment a la joventut i persones en situació de
vulnerabilitat. A este pla se suma la reclamació d’habitatge buit que ja té la SAREB per a
fer un parc públic amb capacitat de donar solucions al problema de l’habitatge.
Per altra banda, Gerard Fullana també ha posat sobre la taula la proposta que portarà la
gratuïtat de la salut bucodental i oftalmològica a més de 12.000 alumnes menors de 14
anys en esta comarca. El projecte ja fou presentat pel presidenciable Baldoví que anuncià
un pla similar a la Xarxa llibre que ja beneficia a la totalitat de l’alumnat de primària i ESO
on els llibres de text són gratuïts. Ara es vol garantir la gratuïtat per a cobrir els
tractaments bucodentals i la salut visual, cobrint ortodòncies, ulleres de vista i altres
tractaments.
Gerard Fullana: » La proposta és clara, polítiques que asseguren que totes i tots
tinguem el mateix dret i les mateixes garanties. Hem invertit més de 50 milions d’euros a
la Marina Baixa en el Pla Edificant, ara augmentem les propostes i portarem a la comarca
més de 250 habitatges públiques i la gratuïtat dels tractaments bucodentals com
l’ortodòncia o les ulleres de vista».

En la mateixa línia el candidat Diego Zaragozí ha ressaltat la necessitat d’un govern on
Compromís tinga més força per a continuar portant endavant els projectes que les

persones d’Altea necessita «Si Compromís està la gent d’Altea guanya, el Centre de dia
serà una realitat esta legislatura i també la potabilitzadora d’aigua, projectes
imprescindibles per a continuar avançant com a poble, i açò és gràcies a Compromís».
Per la seua banda l’alcaldable Marisa Sellés ha destacat com han canviat les polítiques
socials, matèria que coneix de primera mà, ja que és treballadora social: «A esta comarca
hem passat de rebre subvencions socials com almoina a tenir-les garantides i periòdiques
amb personal capacitat per gestionar els recursos».

Compromís anuncia en Altea más de 250
viviendas públicas y 12000 menores

beneficiarios del plan de salud bucodental
y visual en la Marina Baixa
El candidato de les Corts Valencianes ha visitado Altea para presentar
junto con Diego Zaragozí alcaldable de la localidad y Marisa Sellés
alcaldable de Callosa d’en Sarrià el programa electoral autonómico de
Compromís para las elecciones próximas.
La campaña electoral arranca esta noche con la pegada de carteles y Compromís con
Gerard Fullana número 2 a les Corts Valencianes al frente, están recorriendo estos días
los municipios de las comarcas alicantinas para presentar las propuestas de los
valencianistas en los pueblos de Alicante.
Hoy en Altea en una rueda de prensa donde también han asistido los alcaldables Diego
Zaragozí por Altea y Marisa Sellés por Callosa d’en Sarrià han anunciado los proyectos
que entre otros harán posible la Construcción de 250 viviendas públicas en la Marina
Biaxa en un plan que contempla la construcción de más de 2000 viviendas para toda la
provincia creando un parque público de alquiler destinado principalmente a la juventud y
personas en situación de vulnerabilidad. En este plan se suma la reclamación de vivienda
vacía que ya tiene la SAREB para hacer un parque público con capacidad de dar
soluciones al problema de la vivienda.
Por otro lado, Gerard Fullana también ha puesto sobre la mesa la propuesta que llevará la
gratuidad de la salud bucodental y oftalmológica además de 12.000 alumnos menores de
14 años en esta comarca. El proyecto ya fue presentado por el presidenciable Baldoví que
anunció un plan similar en la Xarxa Llibre que ya beneficia a la totalidad del alumnado de
primaria y ESO donde los libros de texto son gratuitos. Ahora se quiere garantizar la
gratuidad para cubrir los tratamientos bucodentales y la salud visual, cubriendo
ortodoncias, gafas de vista y otros tratamientos.

Gerard Fullana: » La propuesta es clara, políticas que aseguren que todas y todos
tengamos los mismos derechos y las mismas garantías. Hemos invertido más de 50
millones de euros en la Marina Baixa en el Pla Edificant, ahora aumentamos las
propuestas y llevaremos a esta comarca más de 250 viviendas públicas y la gratuidad de
los tratamientos bucodentales como la ortodoncia o las gafas de vista».

En la misma línea el candidato Diego Zaragozí ha resaltado la necesidad de un
gobierno donde Compromís tenga más fuerza para continuar llevando adelante los
proyectos que las personas de Altea necesita «Si Compromís está la gente de Altea gana,
el Centro de día será una realidad esta legislatura y también la potabilizadora de agua,
proyectos imprescindibles para continuar avanzando como pueblo y esto es gracias a
Compromís».
Por su parte el alcaldable Marisa Sellés ha destacado cómo han cambiado las políticas
sociales, materia que conoce de primera mano, puesto que es trabajadora social: «En esta
comarca hemos pasado de recibir subvenciones sociales como limosna a tenerlas
garantizadas y periódicas con personal capacitado para gestionar los recursos».

Espacio Publicitario

Deja un comentario