Espacio publicitario

2ª Trobada de la Militància de Podem PV

Tenint com a un dels principals objectius l’alçament de la moral i els ànims de la Militància de Podem PV, s’està preparant una Trobada de la gent de Podem pel dia 10 de setembre a Gandia, concretament a la Ermita de Marxuquera, un espai a l’aire lliure amb molta ombra i accessible.

La està organitzant un grup de la militància de base composat, ara per ara, per 127 membres que, sense la cobertura de la Gestora que avui governa Podem PV després de la Dimissió de Pilar Lima l’antiga Secretària General Autonòmica, s’està auto organitzant dintre d’un context de post-debacle electoral, cercant un espai on la militància puga parlar i ser escoltada, per mitjà d’un diàleg lliure i igualitari.

Se li anomena 2ª Trobada de la Militància de Podem PV, tenim com a referència la Trobada que a l’estiu del 2016 es va realitzar a Torrent, també auto organitzada per les bases, quan hi havia un considerable desencontre en Podem PV, entre la Militància i la gent que dirigia el Partit, i que a raó d’ella va millorar sensiblement, ajudant al desenvolupament del partit en convivència i harmonia.

Per tal de que el desenvolupament de la Trobada tinga el caire que la militància li vulga donar, s’ha preparat un formulari per definir tant la marxa del dia com els temes a tractar.

Aquesta Trobada té una especial importància, al estar el partit en el camí de la preparació de la propera Assemblea Ciutadana Autonòmica (que segurament, es celebrarà la propera tardor) i per la seua concepció, al ser autogestionada per eixa mateixa militància i sense cap ànim de dirigisme.

Foto: «1a Trobada de la Militància de Podem PV, setembre 2016 a Torrent»

2ª “Trobada” de la Militancia de Podem PV.

Teniendo como uno de los principales objetivos el levantamiento de la moral y los ánimos de la Militancia de Podem PV, se está preparando un Encuentro de la gente de Podemos para el día 10 de septiembre en Gandia, concretamente en la Ermita de Marxuquera, espacio al aire libre con mucha sombra y accesible.

La está organizando un grupo de la militancia de base compuesto, por ahora, por 127 miembros que, sin la cobertura de la Gestora que hoy gobierna Podem PV tras la Dimisión de Pilar Lima la antigua Secretaria General Autonómica, se está auto organizando dentro de un contexto de post-debacle electoral, buscando un espacio en el que la militancia pueda hablar y ser escuchada, mediante un diálogo libre e igualitario.

Se le llama 2ª “Trobada” de la Militancia de Podem PV, teniendo como referencia “La Trobada” que en verano de 2016 se realizó en Torrent, también auto organizado por las bases, cuando había un considerable desencuentro en Podem PV, entre la Militancia y la gente que dirigía el Partido, y que lo mejoró sensiblemente ayudando al desarrollo del partido en convivencia y armonía.

Para que el desarrollo del Encuentro tenga el cariz que la militancia le quiera dar, se ha preparado un formulario para definir tanto la marcha del día como los temas a tratar.

Esta “Trobada” tiene una especial importancia, al estar el partido en el camino de la preparación de la próxima Asamblea Ciudadana Autonómica (que seguramente, se celebrará el próximo otoño) y por su concepción, al ser autogestionada por esa misma militancia y sin ningún ánimo de dirigismo.

Espacio Publicitario

Deja un comentario