Espacio publicitario

El col·lectiu Per l’Horta havia denunciat el passat febrer davant l’agència valenciana de protecció del territori la construcció d’aquest pàrquing de Mercadona sobre horta protegida. El passat 11 de febrer una concentració de protesta va reunir a un centenar de persones en aquest espai, situat junt a les oficines centrals de Mercadona en Albalat dels Sorells. Fonts de l’empresa notificaren a Per l’Horta fa unes setmanes la demolició parcial del pàrquing, que ara s’està executant. Per l’Horta considera insuficient la demolició, ja que sols afecta a la meitat de la superfície del pàrquing il·legal.

El passat més de febrer el col·lectiu Per l’Horta va denunciar el fet que Mercadona havia ocupat en dos fases 10.096 m2 d’horta protegida en la partida de Mahuella, terme de València per construir un pàrquing junt a les seues oficines centrals d’Albalat dels Sorells. Els terrenys asfaltats per l’empresa Mercadona són cinc parcel·les d’horta de la històrica sèquia de Montcada incloses al Pla d’Acció Territorial de l’Horta de l’any 2018 amb una protecció de grau 2, que les declara com a “sòl no urbanitzable protegit” i obliga al seu manteniment com a terrenys agrícoles. També estan protegides pel PGOU de València que les identifica com a “Sòl No Urbanitzable-Protecció Agrícola, Horta”.

Des de Per l’Horta es va denunciar que el dit pàrquing és el resultat d’una primera fase d’ocupació cap a l’any 2018, quan es tancaren i asfaltaren tres de les parcel·les d’horta protegida, d’uns 5.000 m2, equivalent a 6 fanecades d’horta. Les obres més recents corresponen a una segona fase, amb obres iniciades cap a gener de 2024, que afecten a dos parcel·les més, altres 5000m2. L’ampliació implica duplicar el pàrquing preexistent sobre uns terrenys d’horta que Mercadona ha degradat a consciència, convertint-los durant anys en zona d’emmagatzematge de materials per als treballs d’ampliació de les oficines centrals. Operacions que, pel que sembla, havien passat desapercebudes per a l’Ajuntament de València i les autoritats autonòmiques fins la recent denúncia de Per l’Horta.

Des del col·lectiu es valoren actuacions com a molt greus, ja que Mercadona no pot al·legar desconeixement de les lleis de protecció del territori i reclamava la paralització de les obres i la reversió dels terrenys a l’estat d’horta cultivable, tal i com determina la seua protecció.

Contactes entre Mercadona i Per l’Horta

Després de la denúncia presentada davant la Direcció General de Protecció del Territori i la concentració del 11 de febrer, recollides als mitjans de comunicació i xarxes socials, responsables de Mercadona sol·licitaren una reunió amb Per l’Horta en la qual reconegueren la il·legalitat del pàrquing i es comprometeren a demolir-lo tan prompte com es completaren les obres que estan duguent-se a terme a les oficines centrals, amb data prevista de finalització en l’any 2025. Des de Per l’Horta se’ls va respondre que l’actuació hauria de ser immediata i en cap cas s’anava a retirar la denuncia, ja que es valora que Mercadona ha executat eixes obres amb consciència de que eren il·legals.
A primers de març Mercadona va notificar telefònicament a Per l’Horta la decisió de demolir la segona part del pàrquing que s’estava duguent a terme en el termini d’un mes. Compromís que ara s’ha comprovat que s’està realitzant.

Actuació insuficient

Des de Per l’Horta consideren que la resposta de Mercadona és positiva, però clarament insuficient: «el pàrquing està executat sobre horta protegida, per lo que és clarament il·legal. Valorem positivament que es retire la segona fase del pàrquing, però sembla que tenen intenció de conservar l’altra meitat, construida cap a 2018, que és tan il·legal com la que ara s’està demolint». Per tant, des de Per l’Horta s’anuncia que es va a mantindre la denúncia presentada i esperen que les obres de demolició s’estenguen a la primera fase del pàrquing de manera immediata. Tampoc es descarten noves accions públiques de denúncia contra l’empresa.

Des del col·lectiu també es valora la importància de la ràpida resposta ciutadana, que contrasta amb la inoperància de l’Ajuntament de València, del qual no consta cap actuació contra unes obres il·legals iniciades en l’any 2018.

Espacio Publicitario

Deja un comentario