Espacio publicitario

Des del col·lectiu d’Esquerra Unida Muro,i davant de les informacions falses i tendencioses abocades pel grup municipal Compromís per Muro ens veiem en
l’obligació d’informar que :

En el passat Ple del dimecres 3 d’abril es va incloure en l’ordre del dia, entre altres coses, una modificació de crèdit encaminada a aprovar , bàsicament, les quantitats estipulades per a subvencionar a les associacions culturals , socials , benèfiques i similars del poble de Muro.

Aquestes subvencions són nominatives , és a dir, són subvencions “ a dit “ i els emoluents a percebre per cada associació es reparteixen discrecionalment , sense cap mena de rigor i subjecte a les preferències del polític de torn.

Des d’Esquerra Unida som conscients i valorem l’immens treball que fan totes les associacions que componen el teixit associatiu de Muro, i és per això, que apostem sense cap titubeig per continuar prestant tota l’ajuda possible per al bon funcionament i gaudi d’aquestes associacions. Però això sí una ajuda condicionada pels estàndards democràtics i amb una regulació clara i concisa.

Esquerra Unida sempre ha apostat per que les subvencions a tota mena d’associacions siguen proactives i de concurrència competitiva , és a dir , que partint d’una mateixa base i respectant les particularitats de cada associació, s’establisca un barem per a avaluar els treballs i/o activitats realitzades per cada entitat que siguen potencialment subvencionables.

Tenim l’exemple de les subvencions als clubsesportius , on es va treballar per part d'Esquerra  Unida una ordenança d’aquest tipus i és la que actualment regula amb equitat, proporcionalitat i imparcialitat l’esdevenir d’aquestes associacions en matèria d’ajudes públiques municipals.

Fa 6 mesos , concretament en el Ple del 2 d’octubre, Esquerra Unida presentava una moció encaminada a acabar d’una vegada per sempre amb aquest tipus de pràctiques arbitràries , buscant que l’;Ajuntament de Muro poguera col·locar-se a l’avantguarda de la transparència i el bon govern.

Aquesta moció, aprovada per MAJORIA, instava als actuals governants de Compromís a realitzar una ordenança de subvencions que regulara, mitjançant un procediment de concurrència competitiva, totes les peculiaritats i els paràmetres avaluables dignes de ser tinguts en compte. Calia continuar recolzant a totes les associacions, però se li encomanava al govern municipal el treball de realitzar aquesta ordenança.

Passats 6 MESOS i al·legant problemes de personal , ens trobem QUE L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN HA SIGUT INCAPAÇ DE FER SEMBLANT TASCA, culpant als altres de les seues pròpies incapacitats, i el que és més greu INCOMPLINT NOVAMENT un mandat del Ple.

Amb aquestes dades concloents a la mà , Esquerra Unida Muro decideix en l’últim Ple secundar la proposta de posposar la votació ( deixar-ho damunt de la taula ) fins que jurídicament s’aclarisca si es pot votar un dictamen , quan en un Ple recent s’ha instat a realitzar una norma que va en sentit contrari al que es pretén en l’actualitat.

Per desgràcia , la degradació democràtica i moral a la qual estan abocant-nos l’actual equip de govern és manifesta , primer amb la ruptura unilateral i covarda del pacte amb Esquerra Unida , seguint amb l’incompliment de diverses mocions aprovades pel Ple i continuant per una falta total d’informació i transparència flagrants , a més del llançament de notícies falses al més pur estil del periodisme menyspreable de hui en dia.

No obstant això , des d’Esquerra Unida Muro ens posem a la disposició de l’equip de govern i dels altres partits de l’oposició per a aportar solucions, col·laborant, si escau, en una elaboració conjunta d’una ordenança de subvencions per a associacions culturals , socials , benèfiques i similars , per a poder així desencallar el problema i que les associacions puguen rebre unes més que merescudes ajudes basades en la justícia social.

Espacio Publicitario

Deja un comentario