Espacio publicitario

Cal mantindre el nivell de renda de les persones afectades per la crisi del coronavirus,  ampliant les prestacions per desocupació.

Cal prendre mesures per a mantindre l’ocupació actual, mitjançant mesures com el repartiment del treball i el teletreball.

Control rigorós dels ERTOS que es presenten, per evitar comportaments oportunistes.

És el moment de crear les condicions per a iniciar el canvi de model econòmic cap a un model basat en la sostenibilitat.

Les taxes de l’atur registrades el mes de març al País Valencià mostren una situació molt preocupant. La pujada de 35.565 persones suposa un augment del 9,75% respecte al mes anterior, un 0,5% per damunt de la mitjana espanyola i només per darrere d’Andalusia. Aquestes xifres no inclouen les 235.000 persones afectades pels ERTOS aprovats durant aquest mes.  El sector més afectat ha estat el sector serveis, que representa el 66% del total del nou atur. Els contractes nous també han caigut un 19,32% respecte al mes anterior i un 23,36% respecte al mes de març de 2019; d’aquests, el 87% són contractes temporals.

Aquestes xifres mostren un augment de la precarització i una caiguda forta de l’ocupació, la qual cosa afectarà a la capacitat de renda de les persones assalariades. El risc d’augment dels nivells de pobresa i d’exclusió social al País Valencià és major amb aquesta situació.

En el context actual, des de Decidim Economia plantegem la necessitat de prendre mesures urgents per part del Govern valencià. La primera i més important, és mantindre el nivell de renda de les persones afectades per la crisi del coronavirus, ampliant les prestacions per desocupació per a tal de garantir una cobertura social digna. En segon lloc, s’han de prendre mesures per a mantindre l’ocupació actual, mitjançant mesures com el repartiment del treball i el teletreball. També s’ha de fer un control rigorós dels ERTO que es presenten, per evitar comportaments oportunistes per part d’empreses que vulguen aprofitar-se de la situació. S’ha d’evitar que els ERTO acaben convertint-se en ERO en reiniciar-se les activitats empresarials.

Tenint en compte que la facilitat amb què es destrueix l’ocupació és conseqüència en gran part del model econòmic precaritzat i de baix valor afegit que tenim al País Valencià, és el moment de crear les condicions per a iniciar el canvi de model econòmic cap a un model basat en la sostenibilitat.

Decidim economia. @EconomiaDecidim

Decidim @DaDPV

Espacio Publicitario

Deja un comentario