Espacio publicitario

Des de Decidim donem suport a la reivindicació del primer de maig com a dia de la classe treballadora valenciana i internacional, i ens sumem a les seues reivindicacions fonamentals: drets laborals i socials per a tothom. El primer de maig del 2020 està condicionat per la pandèmia del COVID19 i els intents del capital, més inhumà que mai, de fer pagar als treballadors i les treballadores el cost econòmic de la crisi. Si la banca, el capital financer, les grans corporacions i els lobbys empresarials com HOSBEC, CEV i altres, aconsegueixen els seus objectius, convertiran la crisi sanitària en una crisi social de dimensions gegantines. No podem permetre-ho!

El poble, especialment les classes populars, sabem per amarga experiència, que no podem fiar-ho tot a unes hipotètiques accions dels governs per a solucionar-ho. Ja hem vist en el cas del Govern Espanyol com –tot i les contradiccions internes– prioritza les decisions que exigeixen des de la CEOE i l’IBEX35, posant en risc la salut i la vida de la majoria de gent, i allarga tant com pot l’aplicació de les mínimes mesures socials que proposen alguns dels ministeris de perfil més social. En el cas del Govern Valencià, molt més sensible a les necessitats socials, veiem com la falta de competències fiscals i econòmiques el deixa sense els recursos econòmics necessaris per a respondre com cal a la pandèmia. Malgrat les òbvies limitacions li exigim que prioritze totalment les necessitats socials amb mesures que siguen al seu abast.

D’altra banda comprovem una vegada més com les grans corporacions mediàtiques (TV, premsa, ràdio, internet…) intenten buidar el primer de maig de contingut polític, social i laboral, i ens repeteixen una i mil vegades al dia el credo neoliberal que ens ha portat on som. Hem de dir-ho amb contundència: és el treball i la natura els que generen la riquesa. El capital només l’acumula, se n’apropia i molt majoritàriament especula amb ella. Nosaltres ho tenim clar: entre el treball (treballadors i treballadores de tots els sectors, autònoms, cooperatives, xicotetes empreses, economia social, emprenedores, treballs «informals» i no remunerats…) i el capital (IBEX35, CEOE, Banca, CEV, HOSBEC, multinacionals…), ens posicionem amb el treball i la vida.

Des de Decidim, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, afrontem aquesta data com a fonamental per tornar a vincular de forma indestriable les necessitats de les persones amb les urgències del país. Sols si treballem en la intersecció entre drets socials i laborals i llibertats democràtiques podem construir un País Valencià on la vida de les persones siga central en cada decisió.

Les treballadores i els treballadors valencians necessitem viure en un país amb sobirania per decidir un model econòmic al servei de la majoria de la població per damunt dels interessos d’una minoria privilegiada; un model econòmic que genere treball digne, que possibilite que la joventut valenciana no haja d’emigrar per treballar, amb un sistema de producció respectuós i sostenible amb el medi ambient, i on els drets laborals estiguen garantits i siguen ampliats; un model productiu que fomente les formes cooperatives, col·laboratives i socials i que trenque amb la dependència i supeditació a les multinacionals.

Un model econòmic democràtic, fet i fet, que siga un dels pilars d’una societat de persones lliures i iguals en drets: una societat valenciana d’arrel feminista, amb drets laborals que no discriminen per motius de gènere, on poder ser dona i viure en plenitud, que trenque el sostre de vidre i elimine l’escletxa salarial entre homes i dones, on la violència masclista no hi tinga cabuda i on el benestar de les persones guie la nostra evolució com a poble.

Juntament amb el sindicalisme de classe que actua en clau de país, hem d’aprofundir en un País Valencià d’arrel feminista i valors republicans. Volem un país radicalment democràtic on les persones exercim el dret a decidir individualment i col·lectivament en llibertat i on els treballadors i les treballadores puguem també decidir com i on treballar, sense imposicions ni humiliacions de cap mena. Reivindiquem un País Valencià solidari, que siga terra d’acollida de persones nouvingudes i respectuós amb la diversitat ètnica i la interculturalitat com a fonaments d’una societat moderna i dinàmica.

El País Valencià que desitgem i necessitem l’hem de construir entre tots i totes, des de la societat civil i des de la majoria treballadora, amb dinàmiques emancipadores d’organització, participació i mobilització popular.

1r de Maig de 2020

 

1º de mayo de 2020: por un País Valenciano de los derechos sociales y laborales, republicano, feminista y solidario.

 

Desde Decidimos apoyamos la reivindicación del primero de mayo como día de la clase trabajadora valenciana e internacional, y nos sumamos a sus reivindicaciones fundamentales: derechos laborales y sociales para todos. El primero de mayo de 2020 está condicionado por la pandemia del COVID19 y los intentos del capital, más inhumano que nunca, de hacer pagar a los trabajadores y trabajadoras el coste económico de la crisis. Si la banca, el capital financiero, las grandes corporaciones y los lobbys empresariales como HOSBEC, CEV y otros, consiguen sus objetivos, convertirán la crisis sanitaria en una crisis social de dimensiones gigantescas. ¡No podemos permitirlo!

El pueblo, especialmente las clases populares, sabemos por amarga experiencia que no podemos fiarlo todo a unas hipotéticas acciones de los gobiernos para solucionarlo. Ya hemos visto en el caso del Gobierno Español como –a pesar de las contradicciones internas– prioriza las decisiones que exigen desde la CEOE y el IBEX35, poniendo en riesgo la salud y la vida de la mayoría de la población, y alarga todo lo que puede la aplicación de las mínimas medidas sociales que proponen algunos de los ministerios de perfil más social. En el caso del Govern Valencià, mucho más sensible a las necesidades sociales, vemos cómo la falta de competencias fiscales y económicas lo deja sin los recursos económicos necesarios para dar la respuesta necesaria a la crisis. A pesar de esas limitaciones le exigimos que priorice totalmente las necesidades sociales con medidas que están a su alcance.

Por otra parte comprobamos una vez más cómo las grandes corporaciones mediáticas (TV, prensa, radio, internet …) intentan vaciar el primero de mayo de contenido político, social y laboral, y nos repiten una y mil veces al día el credo neoliberal que nos ha llevado a donde estamos. Debemos decirlo con contundencia: es el trabajo y la naturaleza los que generan la riqueza. El capital sólo la acumula, se apropia y muy mayoritariamente especula con ella. Nosotros lo tenemos claro: entre el trabajo (trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, autónomos, cooperativas, pequeñas empresas, economía social, emprendedoras, trabajos «informales» y no remunerados …) y el capital (IBEX35, CEOE, Banca, CEV, HOSBEC, multinacionales …), nos posicionamos con el trabajo y la vida.

Desde Decidim, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, afrontamos esta fecha como fundamental para volver a vincular de forma inseparable las necesidades de las personas con las urgencias del país. Sólo si trabajamos en la intersección entre derechos sociales y laborales y libertades democráticas podemos construir un País Valenciano donde la vida de las personas sea central en cada decisión.

Las trabajadoras y los trabajadores valencianos necesitamos vivir en un país con soberanía para decidir un modelo económico al servicio de la mayoría por encima de los intereses de una minoría privilegiada. Ncesitamos un modelo económico que genere trabajo digno, que posibilite que la juventud valenciana no tenga que emigrar para trabajar, con un sistema de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente, y donde los derechos laborales estén garantizados y sean ampliados. Necesitamos un modelo productivo que fomente las formas cooperativas, colaborativas y sociales y que rompa con la dependencia y supeditación a las multinacionales.

Necesitamos un modelo económico democrático que sea uno de los pilares de una sociedad de personas libres e iguales en derechos. Necesitamos na sociedad valenciana de matriz feminista, con derechos laborales que no discriminen por motivos de género, donde poder ser mujer y vivir en plenitud, que rompa el techo de cristal y que elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres, donde la violencia machista no tenga cabida y donde el bienestar de las personas guíe nuestra evolución como pueblo.

Junto con el sindicalismo de clase que actúa en clave de país, debemos profundizar en un País Valenciano feminista y de valores republicanos; un país radicalmente democrático donde las personas ejerzamos el derecho a decidir individual y colectivamente en libertad y donde los trabajadores y las trabajadoras podamos decidir cómo y dónde trabajar, sin imposiciones ni humillaciones de ningún tipo; un País Valenciano, en fin, solidario, tierra de acogida de personas recién llegadas y respetuoso con la diversidad étnica y la interculturalidad como fundamentos de una sociedad moderna y dinámica.

Este País Valenciano que deseamos y necesitamos lo tenemos que construir entre todos y todas, desde la sociedad civil y desde la mayoría trabajadora, con dinámicas emancipadoras de organización, participación y movilización popular.

1º de mayo de 2020

Espacio Publicitario

Deja un comentario