Espacio publicitario

26 de novembre de 2020

Compromís ha traslladat al Tribunal de Comptes l’informe del Síndic de Greuges en el qual el defensor del poble valencià exigeix a la Diputació d’Alacant que lliure la comptabilitat del grup polític del PP referida al període comprès entre 2007 i 2012, quan l’actual president de la institució, Carlos Mazón, ostentava la vicepresidència.

La coalició valencianista completa així la seua denúncia al tribunal fiscalitzador, adjuntant l’informe del Síndic que dóna veu a la queixa de Compromís per no poder accedir a la documentació que acredite l’ús correcte de la subvenció al grup polític institucional. El Síndic, directament, pregunta a l’equip de govern de Carlos Mazón si no existeix la documentació o és que ha sigut destruïda. Així mateix, reclama que es lliure la comptabilitat referida als grups polític entre 2012 i 2015, període en el qual Compromís denuncia que es van ingressar 446.000 euros en els comptes del PP sense acreditar que les despeses són d’acord al que estipula l’ordenança de la institució.

Compromís adverteix també que la Diputació es troba en una deriva per blanquejar el passat més recent de diverses personalitats que actualment ostenten el poder de l’entitat. “Aquesta setmana hem vist com el Partit Popular s’ha vist obligat per una sentència judicial a pagar ‘el simpa’ que va fer en IFA en el 2009. Onze anys després. També hem assistit a com el PP reconeix que no té o no vol lliurar la documentació referida als ingressos de subvenció de la Diputació d’Alacant que van acabar en les arques del Partit Popular. També de la mateixa època, època en la qual el senyor Mazón era un dels màxims dirigents del PP. Anem a ajuntar aquesta informació a l’expedient del Tribunal de Comptes perquè no és normal que no existisca cap documentació sobre la comptabilitat del grup del PP en la Diputació d’Alacant”, ha manifestat Gerard Fullana, portaveu de la coalició en l’entitat.

Compromís traslada al Tribunal de Cuentas el informe del Síndic que reclama las facturas de Mazón

26 de noviembre de 2020

Compromís ha trasladado al Tribunal de Cuentas el informe del Síndic de Greuges en el que el defensor del pueblo valenciano exige a la Diputación de Alicante que entregue a los valencianistas la contabilidad del grupo político del PP referida al periodo comprendido entre 2007 y 2012, cuando el actual presidente de la institución, Carlos Mazón, ostentaba la vicepresidencia.

La coalición valencianista completa así su denuncia al tribunal fiscalizador, adjuntando el informe del Síndic que da voz a la queja de Compromís por no poder acceder a la documentación que acredite el uso correcto de la subvención al grupo político institucional. El Síndic, directamente, pregunta al equipo de gobierno de Carlos Mazón si no existe la documentación o es que ha sido destruida. Así mismo, reclama que se entregue la contabilidad referida a los grupos político entre 2012 y 2015, periodo en el que Compromís denuncia que se ingresaron 446.000 euros en las cuentas del PP sin acreditar que los gastos son acordes a lo que estipula la ordenanza de la institución.

Compromís advierte también de que la Diputación se encuentra en una deriva por blanquear el pasado más reciente de varias personalidades que actualmente ostentan el poder de la entidad. “Esta semana hemos visto cómo el Partido Popular se ha visto obligado por una sentencia judicial a pagar ‘el simpa’ que hizo en IFA en el 2009. Once años después. También hemos asistido a cómo el PP reconoce que no tiene o no quiere entregar la documentación referida a los ingresos de subvención de la Diputación de Alicante que acabaron en las arcas del Partido Popular. También de la misma época, época en la que el señor Mazón era uno de los máximos dirigentes del PP. Vamos a ajuntar esta información al expediente del Tribunal de Cuentas porque no es normal que no exista documentación alguna sobre la contabilidad del grupo del PP en la Diputación de Alicante”, ha manifestado Gerard Fullana, portavoz de la coalición en la entidad.

Espacio Publicitario

Deja un comentario