Espacio publicitario

La coalició presenta a l’Ajuntament la documentació del recurs potestatiu contra la tercera moció de censura transfuguista impulsada pel president de la Diputació d’Alacant i del Partit Popular de la província d’Alacant, Carlos Mazón.  

Els valencianistes acusen el PP d’haver ofert als trànsfugues beneficis polítics i econòmics pel seu vot.

20 de març de 2021

Compromís ha presentat a l’Ajuntament de Teulada-Moraira el recurs de reposició que servirà a la coalició per a reclamar la nul·litat de la moció de censura amb trànsfugues -presentada pel Partit Popular contra el govern de Rosa Vila- davant el plenari municipal i posteriorment davant el jutjat.

En el recurs assenyalen que el plenari en què es va aprovar la moció de censura vulnera clarament l’article 48 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, atès que el debat de la moció va discórrer com si els regidors trànsfugues foren en realitat militants del Partit Socialista quan ja estaven expulsats del seu partit.

“És un recurs contra una moció de censura que entenem és un acte de corrupció política perquè el que fa es pervertir la voluntat del poble de Teulada i el que fa es dur-se a terme a canvi d’uns beneficis polítics i econòmics clars d’uns trànsfugues del partit socialista. No és un fet aïllat, el PP porta en els últims sis mesos tres mocions de censura amb trànsfugues a la província d’Alacant, uns fets que ens recorden al pitjor PP d’èpoques enrere, el PP del zaplanisme”, ha considerat Gerard Fullana, portaveu en la Diputació d’Alacant i diputat per la Marina Alta.  “Mentre nosaltres estàvem oferint la mà per pactar uns pressupostos en plena pandèmia a la Diputació”, ha continuat Fullana, “Mazón preparava tres mocions amb trànsfugues i negociava la dissolució de Ciudadanos”.

Millora econòmica i política dels trànsfugues

A aquest recurs es sumarà la setmana vinent un altre que té com a objecte impugnar el nomenament dels trànsfugues com a membres de la junta de govern, acció que inclou remuneracions per assistència a dit organisme i que suposa una millora en els drets polítics i econòmics dels trànsfugues que seria contrària a llei.  

Compromís recurre la moción de censura ganada con tránsfugas por el PP en Teulada-Moraira

La coalición presenta en el Ayuntamiento la documentación del recurso potestativo contra la tercera  moción de censura transfugunoista impulsada pel presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular de la provincia de Alicante, Carlos Mazón.  

La Coalición acusa el PP de haber ofrecido a los tránsfugas beneficios políticos y económicos por su voto.

20 de marzo de 2021

Compromís ha presentado en el Ayuntamiento de Teulada-Moraira el recurso de reposición que servirá a la coalición para reclamar la nulidad de la moción de censura con tránsfugas -presentada por el Partido Popular contra el gobierno de Rosa Vila- ante el plenario municipal y posteriormente ante el juzgado.

En el recurso señalan que el plenario en que se aprobó la moción de censura vulnera claramente el artículo 48 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, dado que el debate de la moción de censura discurrió como si los regidores tránsfugas fueron en realidad militantes del Partido Socialista cuando ya estaban expulsados de su partido.

“Es un recurso contra una moción de censura que entendemos es un acto de corrupción política porque el que hace se pervertir la voluntad del pueblo de Teulada y el que hace se llevarse a cabo a cambio de unos beneficios políticos y económicos claros de unos tránsfugas del partido socialista. No es un hecho aislado, el PP lleva en los últimos seis meses tres mociones de censura con tránsfugas en la provincia de Alicante, unos hechos que nos recuerdan al peor PP de épocas atrás, el PP del zaplanisme”, ha considerado Gerard Fullana, portavoz en la Diputación de Alicante y diputado por la Marina Alta.

“Mientras nosotros estábamos ofreciendo la mano para pactar unos presupuestos en plena pandemia a la Diputación”, ha continuado Fullana, “Mazón preparaba tres mociones con tránsfugas y negociaba la disolución de Ciudadanos ”.

Mejora económica y política de los trànsfuga

A este recurso se sumará la próxima semana otro que tiene como objeto impugnar el nombramiento de los tránsfugas como miembros de la junta de gobierno, acción que incluye remuneraciones por asistencia a dicho organismo y que supone una mejora en los derechos políticos y económicos de los tránsfugas que es contraria a ley.  

Espacio Publicitario

Deja un comentario