Espacio publicitario

Marina Alta i El Comtat, comarques que més aprofitarien la iniciativa.

Aitana Mas: “La proposta, que s’aplica amb èxit en altres autonomies poc poblades, reforçaria les polítiques contra la despoblació i milloraria la qualitat de vida i la connectivitat de l’interior”.

24 de setembre de 2021

Compromís ha elevat a les Corts Valencianes una proposta per a implementar un model de transport a demanda en les zones d’interior del nostre territori amb l’objectiu de millorar l’accés al transport i la movilidad dels habitants de l’interior. Així ho ha anunciat la diputada de Compromís Aitana Mas, qui ha detallat que “es requereixen mesures que milloren la qualitat de vida dels habitants de l’interior i faciliten la seua mobilitat i l’accés als serveis bàsics que, mancant polítiques d’infraestructures i serveis a l’interior encara molt incipients, es concentren majoritàriament en les zones de costa”. Per això, per a “millorar les oportunitats de l’interior es requereix implementar serveis de transport rural, a demanda, que presten un servei eficaç els xicotets municipis”.

A les comarques del sud del País Valencià, la proposta de Compromís tindria especial efecte en municipis amb risc de despoblament, els quals es troben sobretot en la Marina Alta o El Comtat. La proposta dels valencianistes tracta diversos aspectes. El primer, agilitzar la implantació del mapa concessional, que permeta incrementar notablement la movilidad en les zones rurals i que incloga el transport a demanda en els seus projectes de servici púbic. A més, Compromís reclama que l’estudi dé solucions de transport en taxi per a àrees de trànsit feble que està realitzant la Conselleria de Política Territorial i analitze també les alternatives de transport complementàries al mapa concessional, és a dir, que plantege alternatives per a col·lectius amb necessitats específiques com la movilidad reduïda.

La iniciativa presentada arreplega la necessitat que “aquest sistema de transport a demanda tinga en consideració tant la connexió intraterritorial com a extraterritorial d’aquestes comarques d’interior, és a dir, que incloga solucions de millora en les connexions intracomarcals i també amb les connexions cap al litoral, però també la connexió amb comarques d’interior veïnes.

Mas ha subratllat que “considerem que aquesta iniciativa és essencial per a reforçar les polítiques contra la despoblació que està realitzant el Consell”. Així mateix, la diputada de Compromís ha recordat que “el sistema de transport a demanda no és una utopia, sinó que és un model que es ve aplicant amb èxit en altres autonomies i territoris poc poblats i, adaptant-ho a les necessitats del nostre territori, suposaria un avanç importantíssim per al manteniment de la població a l’interior i per a la millora de la seua qualitat de vida”.

Compromís lleva a les Corts una propuesta para implantar un modelo de transporte a demanda en el interior

Marina Alta y El Comtat, comarcas que más se beneficiarían de la iniciativa

Aitana Mas: “La propuesta, que se aplica con éxito en otras autonomías poco pobladas, reforzaría las políticas contra la despoblación y mejoraría la calidad de vida y la conectividad del interior”.

24 de septiembre de 2021

Compromís ha elevado a les Corts Valencianes una propuesta para implementar un modelo de transporte a demanda en las zonas de interior de nuestro territorio con el objetivo de mejorar el acceso al transporte y la movilidad de los habitantes del interior. Así lo ha anunciado la diputada de Compromís Aitana Mas, quien ha detallado que “se precisan medidas que mejoren la calidad de vida de los habitantes del interior y faciliten su movilidad y el acceso a los servicios básicos que, a falta de políticas de infraestructuras y servicios en el interior todavía muy incipientes, se concentran mayoritariamente en las zonas de cosa”. Por eso, para “mejorar las oportunidades del interior se precisa implementar servicios de transporte rural, a demanda, que presten un servicio eficaz los pequeños municipios”.

En las comarcas del sur del País Valencià, la propuesta de Compromís tendría especial efecto en municipios con riesgo de despoblamiento, que se encuentran sobre todo en la Marina Alta o El Comtat. La propuesta de los valencianistas trata diversos aspectos. El primero, agilizar la implantación del mapa concesional, que permita incrementar notablemente la movilidad en las zonas rurales y que incluya el transporte a demanda en sus proyectos de servicio púbico. Además, Compromís reclama que el estudio dé soluciones de transporte en taxi para áreas de tráfico débil que está realizando la Conselleria de Política Territorial y analice también las alternativas de transporte complementarias al mapa concesional, es decir, que plantee alternativas para colectivos con necesidades específicas con movilidad reducida.

La iniciativa presentada recoge la necesidad de que “este sistema de transporte a demanda tenga en consideración tanto la conexión intraterritorial como extraterritorial de estas comarcas de interior, es decir, que incluya soluciones de mejora en las conexiones intracomarcales y también con las conexiones hacia el litoral, peo también la conexión con comarcas de interior vecinas.

Mas ha subrayado que “consideramos que esta iniciativa es esencial para reforzar las políticas contra la despoblación que está realizando el Consell”. Asimismo, la diputada de Compromís ha recordado que “el sistema de transporte a demanda no es una utopía, sino que es un modelo que se viene aplicando con éxito en otras autonomías y territorios poco poblados y, adaptándolo a las necesidades de nuestro territorio, supondría un avance importantísimo para el mantenimiento de la población en el interior y para la mejora de su calidad de vida”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario