Espacio publicitario

I CAMPANYA «Retuita les Cancel·lacions”

Dilluns passat 15 de novembre a la 18:00h, des de les plataformes de “Indignats amb Renfe” (@Indignats_Renfe) i “Usuàries del Tren Valencià” (@UsuariesDelTren), es va convocar una campanya de protesta en la xarxa social Twitter, «Retuita les Cancel·lacions”.

La campanya va comptar amb nombrosa participació de persones i més de 300 missatges com

 “Quina classe de #TransiciónEcológica estem fent si ens suprimeixen trens, freqüències, estacions, línies…?”,

 “Aposten per la #IntermodalidadBiciTren als seus trens, la #TransiciónEcológica necessita maneres de desplaçament més ecològics”,

 “Les cancel·lacions no se solucionen amb infraestructures, sinó amb bona gestió de les quals ja tenim”

 “Necessitem trens de Rodalia i MD per a llevar cotxes i avions, respectant escrupolosament la protecció ambiental de l’entorn”

 “No més retards ni cancel·lacions!! “

 “Inviable conciliar mobilitat i vida diària amb aquest servei de Rodalia”

entre molts altres amb els HASHTAG principals #LuchaPorTrenYClima #AñoEuropeoFerrocarril #COP26 buscant denunciar i visibilitzar davant els diferents governs Central, Autonòmic i institucions Europees, la quantitat de cancel·lacions, retards, excés de passatge i nombroses deficiències que pateixen tots els dies els usuaris del servei de trens de Rodalia València (@CercaniasVLC).

Les organitzadores de l’acte de protesta, agraeixen la participació i animen a les persones usuàries a la participació en les pròximes edicions de «Retuita les Cancel·lacions”.

I CAMPAÑA «Retwittea las Cancelaciones”


El pasado lunes 15 de noviembre a la 18:00h, desde las plataformas de “Indignats amb Renfe” (@Indignats_Renfe) y “Usuàries del Tren Valencià” (@UsuariesDelTren), se convocó una campaña de protesta en la red social Twitter, «Retwittea las Cancelaciones”.

La campaña contó con numerosa participación de personas y más de 300 mensajes como
          “¿Qué clase de #TransiciónEcológica estamos haciendo si nos suprimen trenes, frecuencias, estaciones, líneas…?”,
          “Apuesten por la #IntermodalidadBiciTren en sus trenes, la #TransiciónEcológica necesita modos de desplazamiento más ecológicos”,
          “Las cancelaciones no se solucionan con infraestructuras, sino con buena gestión de las que ya tenemos”  
          “Necesitamos trenes de Cercanías y MD para quitar coches y aviones, respetando escrupulosamente la protección ambiental del entorno”
          “No más retrasos ni cancelaciónes!! “
          “ Inviable conciliar mobilitat i vida diària amb este servei de rodalia”

entre otros muchos con los HASHTAG principales #LuchaPorTrenYClima #AñoEuropeoFerrocarril #COP26 buscando denunciar y visibilizar ante los distintos gobiernos Central, Autonómico e instituciones Europeas, la cantidad de cancelaciones, retrasos, exceso de pasaje y numerosas deficiencias que padecen todos los días los usuarios del servicio de trenes de Cercanías Valencia (@CercaniasVLC).

Las organizadoras del acto de protesta, agradecen la participación y animan a las personas usuarias a la participación en las próximas ediciones de  «Retwittea las Cancelaciones”

Espacio Publicitario

Deja un comentario