Espacio publicitario

El pacte de mínims assegura l’abstenció dels valencianistes i incorpora un pla provincial que es podrà consensuar amb la Generalitat provincial de promoció de les comunitats energètiques públiques als municipis menors de 5.000 habitants.

Fullana: “En 10 dies hem passat d’aconseguir trencar el finançament irregular de partits en la Diputació d’Alacant a potenciar un acord en positiu que trenca amb la idea de la política com a monocultiu de la batalla campal. Demostrem que si Compromís està, encara que siga amb un diputat de 31,  canviem les coses”. 

11 de desembre de 2021

El grup Compromís a la Diputació d’Alacant marca un fet sense precedents en ser el primer grup que des de l’oposició i sense un pacte de govern impulsa un acord de pressupostos durant tres anys consecutius; no només en la Diputació d’Alacant, sinó en la majoria d’institucions supramunicipals valencianes.

Compromís ha arribat també aquest any a un acord amb l’equip de govern de la Diputació d’Alacant per a abstenir-se en la votació dels propers pressupostos de la institució. Entre les principals propostes dels valencianistes està l’ampliació del projecte d’infraestructures socials de la Generalitat Valenciana (Pla Convivint) a través d’un acord de cofinançament de 10 milions d’euros, que implicarà l’any 2022 una injecció de la Diputació de cinc milions d’euros al pla i l’arribada de 5 milions d’euros més per part de la Generalitat Valenciana. Aquest acord implicarà la construcció de més centres socials dels previstos a la província d’Alacant com ara centres de dia, residències o espais terapèutics de diferent índole.

El document de pacte ofereix un acord que estableix la creació d’un pla provincial de promoció de les comunitats energètiques locals als municipis menors de 5000 habitants i la habilitació d’una partida de 750.000 euros, a partir del romanent de tresoreria. Alhora, també s’hi inclourà una partida inicial de 100.000 euros per a dur terme una prova pilot de comunitat energètica pública municipal a Daya Vieja.

L’acord, gestat al llarg de les últimes setmanes, té com a un dels seus eixos transversals la col·laboració de la institució amb el govern autonòmic i busca relaxar la tensió institucional mantinguda per la Diputació contra el govern de la Generalitat. En aquest sentit, el pacte arreplega el compromís de crear una  comissió de treball per unir la partida de promoció de comunitats energètiques locals, abans mencionada, al projecte d’IVACE de la GVA; així com la voluntat de donar-li continuïtat en l’exercici pressupostari 2022 al pla. L’IVACE preveu impulsar una partida per aquest propòsit d’uns 4 milions d’euros, dels quals es preveu que una tercera part s’invertisquen a la província d’Alacant conjuntament amb el pla de la Diputació

Turisme i Cultura

En matèria de turisme, el pacte recull l’execució de l’acord de promoció turística de la Vall del Pop pendent des de 2019 (130.000 euros) i la promoció econòmica del circuït de muntanya de la Marina Alta i Marina Baixa (15.000 euros).

En la qüestió cultural, els valencianistes han aconseguit una ampliació del conveni amb la Federació de Pilota Valenciana (65.000 euros) per promocionar els tornejos d’elit i amateurs femenins als municipis de la província d’Alacant; a més d’una dotació pressupostària per al departament de promoció del valencià de l’Institut Gil Albert per a campanyes de normalització lingüística.

Més ‘Más Cerca’ i millora de carreteres

Entre els punts del document pactat, es plasma el compliment de les mesures pendents d’executar de l’acord del decàleg de pressupostos 2021 i l’ampliació de les xifres d’inversió repartides amb criteris objectius i poblacionals en el marc del projecte Más Cerca (fins als 30 milions d’euros). Així mateix, a l’acord consta la creació d’un pla especial d’inversió en accessos als municipis de carreteres de titularitat provincial i autonòmica, valorat en 1.000.0000 d’euros.

En total, l’acord preveu un impacte de serveis i inversions en la província d’Alacant d’uns 13 milions d’euros i marque les pautes pel repartiment objectiu d’uns 30 milions més.

Fullana: “La ciutadania ens demana trencar els esquemes tradicionals de la política, i que un grup en l’oposició mostre predisposició a l’acord a pesar de totes les diferències és aconseguir-ho”

En 10 dies el grup Compromís a la Diputació ha passat d’un plenari de màxima tensió on els dos grups majoritaris es van veure obligats a retornat diners que havien transferit al seus partits de forma irregular a anunciar un tercer acord consecutiu dels pressupostos en la Diputació. El portaveu del grup, Gerard Fullana, ha destacat que “la ciutadania ens demana trencar els esquemes tradicionals de la política, i que un grup en l’oposició mostre predisposició a l’acord a pesar de totes les diferències és aconseguir-ho”. Fullana ha destacat que “en 10 dies en passat d’aconseguir trencar el finançament irregular de partits en la Diputació d’Alacant a potenciar un acord en positiu que trenca amb la idea de la política com a monocultiu de la batalla campal. Demostrem que si Compromís està, encara que siga amb un diputat de 31, canviem les coses”

El portaveu de Compromís ha valorat “positivament” estos 30 dies de negociacions amb el govern de la Diputació, i especialment ha posat en valor el fet que el pacte implique una col·laboració entre institucions amb les comarques d’Alacant com a beneficiàries. Compromís ha destacat que pel camí ha renunciat a moltes de les exigències inicials, encara que a l’hora de la veritat es fa indispensable donar passos enrere i plantejar propostes realistes per a arribar a acords. “És important mostrar a la ciutadania que darrere de les càmeres i el soroll  els representants polítics mantenim contacte i diàleg en la majoria d’ocasions, la confrontació política no està renyida amb les relacions personals”, ha destacat Fullana.

Així mateix Fullana ha reclamat al líder del PPCV i president de la Diputació, Carlos Mazón, “la mateixa actitud que hem tingut nosaltres en la resta d’institucions supramunicipals”.

Compromís cierra un acuerdo para los presupuestos de la Diputación que incluye una inversión conjunta con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de 10 millones de euros

El pacto de mínimos asegura la abstención de los valencianistas e incorpora un plan provincial que se podrá consensuar con la Generalitat provincial de promoción de las comunidades energéticas públicas en los municipios menores de 5.000 habitantes.

Fullana: “En 10 días hemos pasado de conseguir romper la financiación irregular de partidos en la Diputación de Alicante a potenciar un acuerdo en positivo que rompe con la idea de la política como monocultivo de la batalla campal. Demostramos que si Compromís está, aunque sea con un diputado de 31,  cambiamos las cosas”. 

11 de diciembre de 2021

El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante marca un hecho sin precedentes al ser el primer grupo que desde la oposición y sin un pacto de gobierno impulsa un acuerdo de presupuestos durante tres años consecutivos; no solo en la Diputación de Alicante, sino en la mayoría de instituciones supramunicipales valencianas.

Compromís ha llegado también este año a un acuerdo con el equipo de gobierno de la Diputació de Alicante para abstenerse en la votación de los próximos presupuestos de la institución. Entre las principales propuestas de los valencianistas está el ampliació del proyecto de infraestructuras sociales de la Generalitat Valenciana (Pla Convivint) a través de un acuerdo de cofinanciación de 10 millones de euros, que implicará en 2022 una inyección de la Diputación de cinco millones de euros en el plan y la llegada de 5 millones de euros más por parte de la Generalitat Valenciana. Este acuerdo implicará la construcción de más centros sociales de los previstos en la provincia de Alicante como por ejemplo centros de día, residencias o espacios terapéuticos de diferente índole.

El documento de pacto ofrece un acuerdo que establece la creación de un plan provincial de promoción de las comunidades energéticas locales en los municipios menores de 5000 habitantes y la habilitación de una partida de 750.000 euros, a partir del   remanente de tesorería. A la vez, se  incluirá una partida inicial de 100.000 euros para llevar término una prueba piloto de comunidad energética pública municipal en Daya Vieja .

El acuerdo, gestado a lo largo de las últimas semanas, tiene como uno de sus esos transversales la colaboración de la institución con el gobierno autonómico y busca relajar la tensión institucional mantenida por la Diputación contra el gobierno de la Generalitat. En este sentido, el pacto recoge el compromiso de crear una  comisión de trabajo para unir la partida de promoción de comunidades energéticas locales, antes mencionada, al proyecto de IVACE de la GVA; así como la voluntad de donar-le continuidad en el ejercicio presupuestario 2022 en el plan. El IVACE prevé impulsar una partida por este propósito de unos 4 millones de euros, de los cuales se prevé que una tercera parte se inviertan en la provincia de Alicante conjuntamente con el plan de la Diputación

Turismo y Cultura

En materia de turismo, el pacto recoge la ejecución del acuerdo de promoción turística del Valle del Pop pendiente desde 2019 (130.000 euros) y la promoción económica del circuido de montaña de la Marina Alta y Marina Baixa (15.000 euros).

En la cuestión cultural, los valencianistas han conseguido una ampliación del convenio con la Federación de Pilota Valenciana (65.000 euros) para promocionar los torneos de élite y amateurs femeninos en los municipios de la provincia de Alicante; además de una dotación presupuestaria para el departamento de promoción del valenciano del Instituto Gil Albert para campañas de normalización lingüística.

Mes ‘Más Cerca ’ y mejora de carreteras

Entre los puntos del documento pactado, se plasma el cumplimiento de las medidas pendientes de ejecutar del acuerdo del decálogo de presupuestos 2021 y la ampliación de las cifras de inversión repartidas con criterios objetivos y poblacionales en el marco del proyecto Más Cerca (hasta los 30 millones de euros). Así mismo, en el acuerdo consta la creación de un plan especial de inversión en accesos a los municipios de carreteras de titularidad provincial y autonómica, valorado en 1.000.0000 de euros.

En total, el acuerdo prevé un impacto de servicios e inversiones en la provincia de Alicante de unos 13 millones de euros y marco las pautas por el reparto objetivo de unos 30 millones más.

Fullana: “La ciudadanía nos pide romper los esquemas tradicionales de la política, y que un grupo en la oposición muestro predisposición en el acuerdo a pesar de todas las diferencias es conseguirlo”

En 10 días el grupo Compromís a la Diputación ha pasado de un plenario de máxima tensión donde los dos grupos mayoritarios se vieron obligados a devuelto dinero que habían transferido a sus partidos de forma irregular a anunciar un tercer acuerdo consecutivo de los presupuestos en la Diputación. El portavoz del grupo, Gerard Fullana, ha destacado que “la ciudadanía nos pide romper los esquemas tradicionales de la política, y que un grupo en la oposición muestro predisposición en el acuerdo a pesar de todas las diferencias es conseguirlo”. Fullana ha destacat que “en 10 días en pasado de conseguir romper la financiación irregular de partidos en la Diputación de Alicante a potenciar un acuerdo en positivo que rompe con la idea de la política como monocultivo de la batalla campal. Demuestramos que si Compromís está, aunque sea con un diputado de 31, cambiamos las cosas”

El portavoz de Compromís ha valorado “positivamente” estos 30 días de negociaciones con el gobierno de la Diputación, y especialmente ha posado en valor el hecho que el pacto implico una colaboración entre instituciones con las comarcas de Alicante como beneficiarias. Compromís tiene questacat que por el camino ha renunciado a muchas de las exigencias iniciales, aunque en la hora de la verdad se hace indispensable dar pasos atrás y plantear propuestas realistas para llegar a acuerdos. “Es importante mostrar a la ciudadanía que detrás de las cámaras y el ruido  los representantes políticos mantenemos contacto y diálogo en la mayoría de ocasiones, la confrontación política no está reñida con las relaciones personales”, ha destacado Fullana.

Así mismo Fullana ha reclamado al líder del PPCV y presidente de la Diputación, Carlos Mazón, “la misma actitud que hemos tenido nosotros en el resto de instituciones supramunicipales”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario