Espacio publicitario

Davant els reiterats posicionaments públics sobre la guerra d’Ucraïna de la CUP-UNCPG i de la CUP-PR a
nivell estatal, candidatures de les que formem part, volem manifestar que en cap cas han estat debatuts
en el si de la candidatura. Han tret declaracions de les que ni han informat i, malgrat tenen els nostres
documents contraposats al que estan defensant, no s’han volgut debatre (ara ens diuen l’abril) i mentre,
segueixen usant la seva posició per aparèixer parlant en el nostre nom.

Volem manifestar que NO ens representen en cap de les següents posicions que com a CUP-UNCPG i CUP-
PR estan defensant:

 1. La NO denúncia de la invasió russa, NI l’exigència de la retirada de Putin d’Ucraïna: o ni
  s’esmenten1 o son un esquitx en mig de llargs discursos sobre la responsabilitat de l’OTAN i l’UE2
  , per amagar i/o justificar la invasió russa. Per nosaltres és una guerra injustificable de caràcter
  imperialista gran rus, contra un país més feble. La retirada de les tropes russes hauria de ser el
  primer element de qualsevol plantejament. 2. El posicionament pacifista dels diputats de la CUP-PR, oscil·la entre un neutralisme tipus el del “Comitè de No-intervenció” dels Blum i “democràcies europees” en la nostra guerra civil negant
  armes a la República –per a “no escalar el conflicte”

2-, i la fal·laç comparació amb la posició de Lenin
a la 1a Guerra Mundial que era un guerra entre països imperialistes. Ucraïna imperialista? Per
contra, Rússia que ha massacrat Txetxènia, intervingut a Kazaghistan i Bielorrússia –per cert, tots ells
conflictes silenciats per l’esquerra-,… és l’imperialisme agressor. És la guerra d’un imperialisme
contra un país semicolonial, comparable a l’agressió ianqui d’Iraq on, com llavors, estem per la
derrota del país imperialista, siguin els EUA o Rússia avui.
La CUP-UNCPG encara ho fa més sagnant quan es planta davant del Cònsol ucraïnès, en el
Parlament, amb cartells amb el símbol del NO a la guerra, que com recorda el Món4
, en realitat la

campanya actual, és “No a la guerra: les vostres guerres, els nostres morts”, ¡¿Com podien demanar-
li pau a algú del poble que pateix les bombes i posa els morts!!?. En realitat, li exigeixen la “pax

romana”, la de la rendició o el cementiri. Una exigència a Ucraïna que, de retruc, aplana el camí a
l’ocupació de Putin. És una vergonya.

 1. Els diferents rasers per mesurar. Així com a Iraq no hi havia dubte, i tots estàvem del mateix cantó;
  davant de Rússia, no. Com tampoc davant conflictes que s’enfronten als seus socis, com Bashar, que
  va massacrar al poble sirià davant el silenci còmplice de l’esquerra, i la CUP entre ella, que evitava
  donar-li suport parlant només de les kurdes. Si, amb elles ens tornàvem a trobar tots, però la CUP ha
  anat fent distinció de pobles: uns amb dret a revoltar-se i d’altres que no. Segons la CUP-PR, Ucraïna
  no pot armar-se, però omplien cartells de kurdes armades ¡pels ianquis!. Per nosaltres no hi ha
  categories de pobles. Tot poble te dret a defensar-se i a decidir ell, i ningú més, fins quan te forces
  per lluitar. Vietnam demostra que, si a Rússia segueixen les dures mobilitzacions que hi ha, Ucraïna
  pot resistir. Però fins i tot en la derrota, com per exemple en la Comuna de París, Marx defensava el

dret del poble de París de lluitar malgrat l’imponent maquinària bèl·lica imperialista franco-
prussiana.

Sembla que les reminiscències stalinistes d’alguns corrents deformen la realitat a l’hora de jutjar al
carnisser de Txetxènia, al torturador del KGB que ha consolidat el capitalisme en la ex-URSS,
reivindicant Stalin i renegant reiteradament de Lenin –no només ara, també el culpava de les
fronteres de Geòrgia i Osètia del Sud-, buscant el retorn a la Rússia zarista, imperial.

 1. Nosaltres no donem cap suport polític al govern de Zelensky que ha demostrat sobradament el seu
  neoliberalisme i la voluntat d’entrar a l’OTAN i l’UE, però sí donem tot el suport a la resistència per
  aturar la invasió. No som neutrals, com no ho era Lenin davant el cop de Kornílov, sense que això
  volgués dir cap suport a Kerensky. Suport a la resistència, tota, suport polític, cap.
  I ens preocupa que, malgrat les Defenses Territorials son el poble en armes, les que envia l’OTAN
  vagi a mans del batalló feixista Azov –com ja va fer abans occident-. Això genera un gran problema
  pels ucraïnesos, però cap diputat des de la distància te dret a qüestionar l’armament d’Ucraïna
  pels perills nazis que pot comportar, apropant-se al concepte de desnazificació que ha vingut
  utilitzant Putin. Certament és un problema, ja que aquests batallons feixistes estan a més, detenint i
  torturant militants d’esquerra, però com ens deia un d’ells des de les Defenses Territorials, seran
  ells, i ningú de fora, qui ho haurà de resoldre. Tot el suport a l’esquerra ucraïnesa que lluita contra
  l’agressió russa i enfronta els sectors d’extrema dreta. Com també a l’esquerra russa que també
  enfronta el règim repressiu de Putin i l’extrema dreta russa.

La nostra posició, contra la reflectida en discursos i actituds dels diputats de la CUP-UNCPG i CUP-PR que
NO ENS REPRESENTEN, passa per a exigir Fora les tropes russes!, Suport a la resistència! Ni Putin ni OTAN!
16/03/2022
Lluita Internacionalista

1
Congreso de los diputados. Albert Botrán, 23/02/2022.
https://twitter.com/albertbotran/status/1496540025714008076
2
Congreso de los Diputados. Albert Botrán, 2/03/2022.
https://twitter.com/albertbotran/status/1499000659617669133
3
Revista El Plural, 10/03/2022, entrevista a Mireia Vehí, justificant la seva negativa a signar una PNL condemnant la
invasió perquè el conflicte “es complex” i no s’expliquen les arrels en política OTAN 2014:
https://www.elplural.com/politica/entrevista-mireia-vehi-cup-estamos-en-contra-envio-armas-ucrania_285678102
4
El Món, 9/03/2022: https://elmon.cat/politica/cup-no-guerra-cartell-parlament-catalunya-consol-ucraina-379037/

Las posiciones de la CUP-PR y la CUP-UNCPG referentes en la guerra
de Ucrania no nos representan

Ante los reiterados posicionamientos públicos sobre la guerra de Ucrania de la
CUP-UNCPG y de la CUP-PR a nivel estatal, candidaturas de las que
formamos parte, queremos manifestar que en ningún caso han sido
debatidos en el seno de las candidaturas. Se han publicado declaraciones
de las que no se ha informado previamente y, a pesar de que tienen nuestros
documentos, contrapuestos a las posiciones que están defendiendo, no se han
querido debatir (ahora nos dicen que en el mes de abril) y mientras,
siguen usando su posición para aparecer hablando en nuestro nombre.

Queremos manifestar que NO nos representan en ninguna de las siguientes
posiciones que como CUP-UNCPG y CUP- PR están defendiendo:

 1. La NO denuncia de la invasión rusa, NI la exigencia de la retirada de
  Putin de Ucrania: o ni se comenta 1 o son sólo una salpicadura en medio
  de largos discursos sobre la responsabilidad de la OTAN y la UE 2 , para
  esconder y/o justificar la invasión rusa. Para nosotros es una guerra
  injustificable de carácter imperialista gran ruso, contra un país más débil. La
  retirada de las tropas rusas tendría que ser el primer elemento de
  cualquier planteamiento.
 2. El posicionamiento pacifista de los diputados de la CUP-PR, oscila
  entre un neutralismo como el del “Comité de No-intervención” de los Blum y
  las “democracias europeas” en nuestra guerra civil. En ese momento, no se
  entregaron armas a la República –para “no escalar el conflicto” 3 -, y la falaz
  comparación con la posición de Lenin a la 1.ª Guerra Mundial, que era una
  guerra entre países imperialistas. ¿Ucrania imperialista? Por el contrario, Rusia,
  que ha masacrado Chechenia, ha intervenido en Kazajistán y Bielorrusia –por

11 Congreso de los diputados. Albert Botrán, 23/02/2022.
https://twitter.com/albertbotran/status/1496540025714008076
22 Congreso de los Diputados. Albert Botrán, 2/03/2022.
https://twitter.com/albertbotran/status/1499000659617669133
3Revista El Plural, 10/03/2022, entrevista a Mireia Vehí, justificando su negativa a firmar una
PNL condenando la invasión porque el conflicto “es complejo” y no se explican las raíces en la
política de la OTAN en 2014: https://www.elplural.com/politica/entrevista-mireia-vehi- cup-
estamos-en-contra-envio-armas-ucrania_285678102

cierto, todos ellos conflictos silenciados por la izquierda-, es el imperialismo
agresor. Es la guerra de un imperialismo contra un país semicolonial,
comparable a la agresión yanqui de Irak donde, como entonces, estamos por la
derrota del país imperialista, sean los EE. UU. o Rusia hoy.

La actitud de la CUP-UNCPG es todavía más grave cuando se planta
ante el Cónsul ucraniano, en el Parlament de Catalunya, con carteles
con el símbolo del NO en la guerra, que como recuerda el Món 4 , en realidad
la campaña actual, es “No en la guerra: vuestras guerras, nuestros muertos”,
¿Cómo podían pedir la paz a alguien del pueblo que sufre las bombas y pone
los muertos?. En realidad, le exigen la “pax romana”, la de la rendición
o el cementerio. Una exigencia en Ucrania que, de rebote, allana el
camino a la ocupación de Putin. Es una vergüenza.

 1. Los diferentes raseros para medir. Así como en Irak no había duda, y
  todos estábamos del mismo lado; ante Rusia, no. Como tampoco ante
  conflictos que se enfrentan a sus socios, como Bashar, que masacró al pueblo
  sirio ante el silencio cómplice de la izquierda, y la CUP entre ella que evitaba
  apoyarlo hablando solo de las kurdas. Si, con ellas nos volvíamos a encontrar
  todos, pero la CUP ha ido haciendo distinción de pueblos: unos con derecho a
  sublevarse y otros que no. Según la CUP-PR, Ucrania no puede armarse,
  pero llenaban carteles de kurdas armadas ¡por los yanquis!. Para
  nosotros no hay categorías de pueblos. Todo pueblo tiene derecho a
  defenderse y a decidir él, y nadie más, hasta cuando tiene fuerzas para luchar.
  Vietnam demuestra que, si en Rusia siguen las actuales duras
  movilizaciones , Ucrania puede resistir. Pero incluso en la derrota, como
  por ejemplo en la Comuna de París, Marx defendía el derecho del pueblo de
  París a luchar a pesar de la imponente maquinaria bélica imperialista
  francoprusiana.

Parece que las reminiscencias estalinistas de algunas corrientes deforman la
realidad a la hora de juzgar al carnicero de Chechenia, al torturador de la KGB
que ha consolidado el capitalismo en la ex-URSS. Putin reivindica a Stalin y
reniega reiteradamente de Lenin –no solo ahora, también lo culpaba de las
fronteras de Georgia y Osetia del Sur-, buscando el retorno a la Rusia zarista,
imperial.

4 Món, 9/03/2022: https://elmon.cat/politica/cup-no-guerra-cartell-parlament-catalunya-consol-
ucraina-379037/

 1. Nosotros no damos ningún apoyo político al gobierno de Zelensky
  que ha demostrado sobradamente su neoliberalismo y la voluntad de entrar en
  la OTAN y la UE, pero sí damos todo el apoyo a la resistencia para frenar la
  invasión. No somos neutrales, como no lo era Lenin ante el golpe de
  Kornílov, sin que esto quisiera decir dar ningún apoyo a Kerensky. ¡Apoyo a la
  resistencia, todo! ¡Apoyo político, ninguno!

Y nos preocupa que, a pesar de que las Defensas Territoriales son el pueblo en
armas, las que envía la OTAN vaya a manos del batallón fascista Azov –como
ya hizo antes Occidente-. Esto genera un gran problema para los ucranianos,
pero ningún diputado desde la distancia tiene el derecho a cuestionar
el armamento de Ucrania por los peligros nazis que pueda comportar,
acercándose al concepto de desnazificación que ha venido utilizando Putin.
Ciertamente, es un problema, puesto que estos batallones fascistas están,
además, deteniendo y torturando militantes de izquierda, sin embargo, como
nos decía uno de ellos desde las Defensas Territoriales, serán ellos, y nadie de
fuera, quienes lo tendrán que resolver. Todo el apoyo a la izquierda
ucraniana que lucha contra la agresión rusa y enfrenta a los sectores
de extrema derecha. Como también a la izquierda rusa que también
enfrenta al régimen represivo de Putin y a la extrema derecha rusa.

Nuestra posición, contra la reflejada en discursos y actitudes de los
diputados de la CUP-UNCPG y CUP-PR que NO NOS REPRESENTAN,
pasa por exigir ¡Fuera las tropas rusas!, ¡Apoyo a la resistencia! ¡Ni
Putin ni OTAN!

16/03/2022

Mª Esther del Alcázar
Lucha Internacionalista

Espacio Publicitario

Deja un comentario