Espacio publicitario

Sánchez se la juga a una carta i precipita les eleccions generals per al juliol: una sortida a la
desesperada. Esgotats els gestos propagandístics sense èxit (entrades de cinema per a jubilats,
joventut, vivenda…) només li queda una última carta polaritzant la campanya: reactivar el vot
de l’esquerra amb un “o jo o Vox”.
Deixa sense temps de maniobra els barons al PSOE i tanca la crisi interna obligant a unificar
files; aprofita la crisi de Podemos-Sumar-IU que surten del daltabaix del 28M per esgotar el vot
útil PSOE “per aturar la dreta”; escenifica la dependència del PP de Vox per al govern de
comunitats autònomes i ajuntaments… i treu partit als actes que inauguraran la presidència
espanyola de la UE. Potser no n’hi ha prou, però no queda res més a l’arsenal. Si ha estat una
fugida cap endavant es veurà el 23 de juliol. Com a mínim, no allargar l’agonia fins el desembre
li pot servir per intentar minimitzar els danys al PSOE.
Les eleccions del 28 M han estat efectivament un vot de càstig al govern, i, com ha passat en
eleccions anteriors, es castiga més a l’esquerra de l’executiu, a qui més ha decebut el seu
electorat: IU/Podem. S’enfonsa el mantra de Pablo Iglesias arrel del daltabaix de l’esquerra
portuguesa que havia donat suport electoral al PS sense entrar al Govern, i que la diferència a
l’estat espanyol era que IU/Podems havia sabut entrar al Govern…. I s’enfonsa igual. Amb
aquests precedents, Sumar, el projecte de Yolanda Díaz neix tocat i, contra rellotge, s’intenten
reparar les esquerdes i arribar a un acord amb Podem..
El govern que surti de les urnes haurà de fer uns pressupostos per al 2024, en què s’acaba el
termini de gràcia sobre el dèficit que va permetre la UE pel COVID i la guerra d’Ucraïna. Cal
tornar al camí de l’austeritat, exigeix la Comissió Europea. I arribaran les retallades, no només
de pensions (que ja n’hi ha hagut dues vegades), sinó més.
Sense alternatives a l’esquerra del bloc de Govern PSOE/IU/Podems, el rebuig al govern va a
l’abstenció o el recull la dreta. És també el resultat de la política de desmobilització que duen a
terme CCOO i UGT, que es van convertir en crosses del govern, sense ni tan sols exigir
seriosament el compliment de les promeses que havien fet en campanya, i que avui pesen en
el descrèdit que té l’esquerra parlamentària. També és el resultat de la fragmentació i debilitat
de l’esquerra revolucionària, que tampoc no hem estat capaços de construir una alternativa a
l’esquerra del bloc PSOE-IU/Podem.
Des de fa anys hem estat aixecant la necessitat d’avançar en la construcció d’un Front dels i les
Treballadores i els pobles per les dues ruptures: amb el règim de la Monarquia i pel dret
d’autodeterminació i contra el capitalisme. A les eleccions al Parlament europeu del 2009, es
va conformar Iniciativa Internacionalista, una àmplia coalició de grups a tot l’estat. Eren part
l’esquerra abertzale, Izquierda Castellana, Corrent Roig, Iniciativa Comunista, Lluita
Internacionalista, CUT-BAI a Andalusia, la CUT o el Front popular gallec a Galiza, amb
expressions polítiques a tots els territoris. Ha estat l’experiència més àmplia, però no va tenir
continuïtat. Bildu, la més gran de les forces, va accelerar el curs a la dreta que el va portar a
tenir com a socis ERC a Catalunya i el BNG a Galiza.
Més tard vam impulsar la coalició Des de Baix a les eleccions al Parlament de Catalunya del
2010, amb Anticapitalistes, En Lluita, Corrent Roig i Lluita Internacionalista, que tampoc va
tenir continuïtat. I després, el 2012, vam arribar a acords amb la CUP-AE, i les coalicions que
van seguir.
A la darrera legislatura vam participar a CUP-Per la Ruptura, que va aconseguir dos escons.
Malgrat totes les vacil·lacions, ha estat un instrument de suport a lluites com el metall de la
Bahía de Cádiz, contra la contrareforma laboral de Yolanda Díaz o la llei mordassa, en defensa
de la llei trans o contra la punitiva llei de prostitució del PSOE, o a la denúncia en solitari del

Pacte de Toledo i de les dues reformes de pensions al costat del moviment pensionista,
intentat estar al servei de la lluita contra la repressió –contra els indults a canvi de la reforma
del codi penal i els “desordres agreujats”, els judicis del SAT o els 12 de Saragossa-. Com a
Lluita Internacionalista a les properes eleccions del 23 de juliol tornarem a proposar un acord
per donar continuïtat a la CUP-PR, ampliant a noves forces.
La situació econòmica es continua agreujant i no hi ha cap altre camí que impulsar la
mobilització i l’organització. Vine a construir l’alternativa necessària des de Lluita
Internacionalista.
31 de maig de 2023
Lluita Internacionalista

23-J: Por un Frente de los trabajadores y los pueblos en ruptura con la monarquía y con el
capitalismo y por el derecho de autodeterminación


Sánchez se la juega a una baza y precipita las elecciones generales para julio: de
perdidos al río. Agotados los gestos propagandísticos sin éxito (entradas de cine,
juventud, vivienda…) le queda sólo una última carta polarizando la campaña: reactivar
el voto de la izquierda con un o yo o Vox.
Deja sin tiempo de maniobra a los barones en el PSOE y cierra la crisis interna
obligando a unificar filas; aprovecha la crisis de Podemos-Sumar-IU que vienen del
descalabro del 28M para apurar el voto útil PSOE “para parar la derecha”; escenifica
la dependencia del PP de Vox para el gobierno de comunidades autónomas y
ayuntamientos… y saca partido a los actos que inaugurarán la presidencia española de
la UE. Puede que no sea suficiente, pero no hay más en el arsenal. Si ha sido una huida
hacia adelante se verá el 23 de julio. Al menos, le puede servir para intentar minimizar
los daños en el PSOE.
Las elecciones del 28 M fueron efectivamente un voto de castigo al Gobierno, y, como
ha venido sucediendo en anteriores elecciones, se castiga más a la izquierda del
ejecutivo, a quien más ha defraudado a su electorado: IU/Podemos. Se hunde el mantra
de Pablo Iglesias a propósito del descalabro de la izquierda portuguesa que dio apoyo
electoral al PS sin entrar en el Gobierno, y que la diferencia en el estado español era que
IU/Podemos había sabido entrar en el Gobierno…. Y descalabra igual. Con esos
precedentes, Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz nace tocado y, a contra reloj, se
intentan reparar las grietas y llegar a un acuerdo con Podemos.
El gobierno que salga de las urnas tendrá que hacer unos presupuestos para el 2024 en
los que se acaba el plazo de gracia sobre el déficit que permitió la UE por el COVID y
la guerra de Ucrania. Hay que volver a la senda de la austeridad, exige la Comisión
Europea. Y llegarán los recortes, no sólo de pensiones que ya ha habido por dos veces,
sino más.
Sin alternativas a la izquierda del bloque de Gobierno PSOE/IU/Podemos, el rechazo al
gobierno va a la abstención o lo recoge la derecha. Es también el resultado de la política
de desmovilización que vienen llevando a cabo CCOO y UGT, que se convirtieron en
muletas del Gobierno, sin siquiera exigir seriamente el cumplimiento de las promesas
que había hecho en campaña, y que hoy pesan en el descrédito que tiene la izquierda
parlamentaria. También es el resultado de la fragmentación y debilidad de la izquierda
revolucionaria, que tampoco hemos sido capaces de construir una alternativa a la
izquierda del bloque PSOE-IU/Podemos.
Desde hace años hemos estado levantando la necesidad de avanzar en la construcción de
un Frente de los y las Trabajadoras y los pueblos por las dos rupturas: con el régimen de
la Monarquía y por el derecho de autodeterminación, y contra el capitalismo. En las
elecciones al Parlamento europeo del 2009, se conformó Iniciativa Internacionalista,
una amplia coalición de grupos en todo el estado. Formaba parte la izquierda abertzale,
Izquierda Castellana. Corriente Roja, Iniciativa Comunista, Lucha Internacionalista,
CUT-BAI en Andalucía, la CUT o el Frente popular galego en Galiza, con expresiones
políticas en todos los territorios. Ha sido la experiencia más amplia pero no tuvo

continuidad. Bildu, la mayor de las fuerzas aceleró el curso a derecha que le lleva a
tener como socios a ERC en Catalunya y el BNG en Galiza.
Más tarde impulsamos la coalición Des de Baix en las elecciones al Parlament de
Catalunya del 2010, con Anticapitalistas, En Lucha, Corriente Roja y Lucha
Internacionalista, sin continuidad. Más tarde en 2012 llegamos a acuerdos con la CUP-
AE, y las coaliciones que le siguieron.
En la última legislatura participamos en CUP-Por la Ruptura, que consiguió dos
escaños. Aun con todas las vacilaciones, ha sido un instrumento de apoyo a luchas
como el metal de la Bahía de Cádiz, contra la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz o
la ley mordaza, en la defensa de la ley trans o contra la punitiva ley de prostitución del
PSOE, o en la denuncia en solitario de los Pactos de Toledo y de las dos reformas de
pensiones junto al movimiento pensionista, intentado estar al servicio de la lucha contra
la represión –contra los indultos y la reforma del código penal, los juicios del SAT o los
12 de Zaragoza-. Como Lucha Internacionalista en las próximas elecciones del 23 de
julio volveremos a proponer un acuerdo para dar continuidad a la CUP-PR, ampliando a
nuevas fuerzas.
La situación económica sigue agravándose y no hay otro camino que impulsar la
movilización y la organización. Ven a construir la alternativa necesaria desde Lucha
Internacionalista.
31 de mayo de 2023
Lucha internacionalista

Espacio Publicitario

Deja un comentario