Espacio publicitario

Castelló a 20 d’abril de 2022. El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha anunciat la presentació d’una bateria de preguntes al Govern, perquè explique si la Generalitat ha intentat en algun moment que el Ministeri de Transport assumisca la possible línia aèria Castelló-Madrid com a Obligació de Servei Públic (OSP), ja que l’anunci de la Generalitat, que Aerocas obrirà un concurs públic per a subvencionar a la companyia aèria que opere el vol amb Madrid sembla l’enèsima escena d’un sainet que va començar sense gràcia des del principi però està arribant als límits de l’absurd, que suposaria encara un divertimento  si no fora perquè és un embornal continu de diners públics”

Segons Mulet “ aquest aeroport va ser una ocurrència del PP més corrupte, un fiasco monumental, i ha continuat sent una sagnia imparable de diners públics per a la Generalitat, així, mentre hem vist que altres aeroports fracassats com el de Múrcia, el 24 de febrer de 2018, la Comunitat Autònoma de Múrcia i AENA, empresa pública, van signar un contracte de Gestió, explotació, manteniment i conservació de l’Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, com a contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, per un termini de duració de 25 anys i un valor estimat (IVA exclòs ) de 495.887.600, 00 €. Aquest contracte evita el gros de la  despesa per a la Regió de Múrcia. Això contrasta amb la situació d’un altre dels aeroports fallits en l’Estat espanyol, el de Castelló, que des dels seus inicis ha comportat una sagnia de diners públics a la Generalitat Valenciana sense que Aena haja volgut mai implicar-se en la seua gestió”.

El senador ha recordat que aquest tipus de vols, com l’anunciat ara per la Generalitat, sol ser OSP i el Ministeri de Transports qui els subvenciona “ ara, a més de mantindre amb els diners de la Generalitat l’aeroport, subvencionar tots els escassos vols existents deficitaris, haurem de pagar també per uns vols que ningú justifica tinguen la més mínima demanda, i que damunt, en la resta de l’Estat, els paga el Ministeri, ací sembla que l’època de disparar amb pólvora de rei no s’ha acabat d’anar, l’excusa un turisme que no ha vist cap millora per mantindre en l’UCI un aeroport caríssim i que no millorarà per tindre 5 vols pagats amb diners dels valencians cap a Madrid, que com tothom sap, és el centre de l’univers i no serem mai una província “normal” si no té vols amb la capital, encara que ens coste una fortuna i els vols vagen buits

Agenda 2030

Mulet ha recordat que en l’Agenda 2030 del Govern, està l’eliminació d’aquells vols que puguen suplir-se per trens que cobrisquen el trajecte en menys de 2’30 hores “ un tren en condicions, entre Castelló i Madrid ( que per cert, ara va buit) podria i deuria acostar-se a aqueix temps), apostar per un vol, deficitari, ultrasubvencionat, contravé eixa agenda mediambiental del Govern.

El senador castellonenc ha demanat saber les peticions realitzades ( o no) per a saber si aquesta decisió de la Generalitat d’assumir aquesta despesa ve després d’alguna portada del ministeri de Transports que és qui assumeix aquest tipus de vols, i també saber per quin motiu Aena no ha assumit “l’aeroport del abuelito” com sí ha fet amb el de Múrcia . Aquest tipus d’anuncis són inquietants, i volem saber què pensa el Govern central sobre aquest tema, que negociacions s’han dut a terme, i quines previsions existeixen per part d’Aena i el Ministeri amb l’aeroport i els seus vols”

Lo del vuelo Castelló-Madrid es la enésima escena de un sainete sin gracia

Castelló a 20 de abril de 2022. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha anunciado la presentación de una batería de preguntas al Gobierno, para que explique si la Generalitat ha intentado en algún momento que el Ministerio de Transporte asuma la posible línea aérea Castelló-Madrid como Obligación de Servicio Público (OSP), ya que el anuncio de  la Generalitat, de que Aerocas abrirá un concurso público para subvencionar a la compañía aérea que opere el vuelo con Madrid parece la enésima escena de un sainete que empezó sin gracia desde el principio pero está llegando a los límites del absurdo, que sería divertimento  si no fuera porqué es un sumidero continuo de dinero público”

Según Mulet “ este aeropuerto fue una ocurrencia del PP más corrupto, un fiasco monumental, y ha continuado siendo una sangría imparable de dinero público para la Generalitat, así, mientras hemos visto que otros aeropuertos fracasados como el de Murcia, el 24 de febrero de 2018, la Comunidad Autónoma de Murcia y AENA, empresa pública, firmaron un contrato de Gestión, explotación, mantenimiento y conservación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, como contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión, por un plazo de duración de 25 años y un valor estimado (IVA excluido ) de 495.887.600, 00 €. Este contrato evita el grueso del  gasto alguno para la Región de Murcia. Esto contrasta con la situación de otro de los aeropuertos fallidos en el Estado español, el de Castelló, que desde sus inicios ha comportado una sangría de dinero público a la Generalitat Valenciana sin que Aena haya querido nunca implicarse en su gestión”.

El senador ha recordado que este tipo de vuelos, como el anunciado ahora por la Generalitat, suele ser OSP y el Ministerio de Transportes quien los subvenciona “ ahora, además de mantener con el dinero de la Generalitat el aeropuerto, subvencionar todos los escasos vuelos existentes deficitarios, vamos a tener que pagar también por unos vuelos que nadie justifica tengan la más mínima demanda, y que encima, en el resto del Estado, los paga el Ministerio, aquí parece que la época de disparar con pólvora de rey no se ha acabado de ir, la excusa un turismo que no ha visto ninguna mejora por mantener en la UCI un aeropuerto carísimo y que no va a mejorar por tener 5 vuelos pagados con dinero de los valencianos hacia Madrid, que como todo el mundo sabe, es el centro del universo y no seremos nunca una provincia “normal” si no tiene vuelos con la capital, aunque nos cueste una fortuna y los vuelos vayan vacíos».

Agenda 2030

Mulet ha recordado que en la Agenda 2030 del Gobierno, está la eliminación de aquellos vuelos que puedan suplirse por trenes que cubran el trayecto en menos de 2:30 horas “ un tren en condiciones, entre Castelló y Madrid ( que por cierto, ahora va vacío) podría y debería acercarse a ese tiempo), apostar por un vuelo, deficitario,  ultrasubvencionado, contraviene esa agenda medioambiental del Gobierno.


El senador castellonense ha pedido saber las peticiones realizadas ( o no) para saber si esta decisión de la Generalitat de asumir este gasto viene después de algún portazo del ministerio de Transportes que es quien asume este tipo de vuelos, y también saber por qué motivo Aena no ha asumido “el aeropuerto de abuelito” como sí ha hecho con el de Murcia . Este tipo de anuncios son inquietantes, y queremos saber qué piensa el Gobierno central al respecto, que negociaciones se han llevado a cabo, y qué previsiones existen por parte de Aena y el Ministerio con el aeropuerto y sus vuelos.

Espacio Publicitario

Deja un comentario