Espacio publicitario

Aitana Mas visita les obres del PAI de La Serreta en La Nucia, impulsades
pel PP al calor de la Gürtel, i anuncia que la coalició lluitarà contra este
projecte insostenible mediambientalment i que destrueix el pulmó verd
d’esta població de la Marina Baixa .
19 de maig de 2023
Aitana Mas, cap de llista de Compromís a Les Corts Valencianes per Alacant,
ha visitat les obres del PAI (Pla d’Actuació Integrada) de La Serreta a La Nucia,
“un projecte que va naixer al calor de la corrupció del Partit Popular i la
trama Gürtel. Impedirem que la megalomania del PP destruïsca l’únic
pulmó verd del municipi i lluitarem perquè es respecte el medi ambient i la
sostenibilidad hídrica en una comarca amb deficiències hídriques”, ha
apuntat la candidata al parlament valencià.
Durant la visita amb membres de la candidatura Alternativa per La Nucia, Mas
ha assenyalat que la coalició valencianista aposta pel desenvolupament
territorial i urbanística raonable i sostenible, “tot el contrari del que es
planteja aquí, on assistim a unes obres que comprendran dos milions de
metres quadrats del terme municipal i que promou l’ajuntament dirigit per
Bernabé Cano sense importa-li la destrossa paisatgística a la comarca,
amb espècies protegides a nivell europeu, algunes d’elles úniques al
món”.
Les obres, ha explicat Mas, pretenen crear infraestrutures com un camp de
golf, un hipòdrom o, el més desgavellat, una piscina d’ones per a fer surf,
projecte que costa vora 40 milions d’euros, l’equivalent a dos pressupostos
municipals, d’acord al projecte presentat . “En un any de sequera alcaldes
del PP parlen de fer piscines per a surfistes. Aquestes eleccions votem
per moltes coses, també el tipus de ciutat o poble on volem viure.
L’aposta del PP en La Nucia és l’exemple de les polítiques faraòniques del
passat, de les Terres Mítiques ruïnoses, gens respectuoses amb el medi
ambient, i amb un model urbanístic poc eficient. No arriben a 20.000
persones censades i tenen un consum d’aigua d’una ciutat de 40.000
habitants”, ha explicat Mas.
“El projecte”, ha apuntat, “és un exemple que recorda a la megalomania
impulsada pel Partit Popular en aquella orgia de corrupció i destrossa
urbanística del territori que salvatgement van depredar durant els 20 anys
que van governar. No ho permetrem. Estem en l’epicentre del canvi
climàtic i no podem permetre un projecte que posa en risc tot
l’ecosistema del riu Algar i el subministrament hídric de la comarca”.

La candidata a la alcaldia per Alternativa per La Nucia, Marta Gómez, ha
denunciat que “el PAI La Serreta suposa la destrucció del patrimoni natural
per a construir infraestructures que no necessitem. Apostem per la
paralització del PAI, per la renaturalització del nostre municipi amb
polítiques verdes que facen front a l’emergència climàtica davant la que
ens trobrem”.
En este marc, Mas ha considerat a Compromís com “la garantia contra la
corrupció urbanística i política del “ i ha apostat per “adaptar la legislació
urbanística al context d’emergència climàtica i al servei de la qualitat de
vida de la ciutadania. Protegirem i ampliarem els espais verds i els
aproparem a la ciutadania, impulsant un model urbà on els serveis
públics, comerç, mobilitat i treball es troben a menys de quinze minuts de
les persones”.

Mas: “Compromís es la garantía contra la
corrupción urbanística y política del PP”


Aitana Mas visita las obras del PAI de La Serreta en La Nucia, impulsadas
por el PP al calor de la Gürtel, y anuncia que la coalición luchará contra
este proyecto insostenible medioambientalmente y que destruye el
pulmón verde de esta población de la Marina Baixa .
19 de mayo de 2023
Aitana Mas, cabeza de lista de Compromís a Les Corts Valencianes por
Alicante, ha visitado las obras del PAI (Plan de Actuación Integrada) de La
Serreta en La Nucia, “un proyecto que nació al calor de la corrupción del
Partido Popular y la trama Gürtel. Impediremos que la megalomanía del
PP destruya el único pulmón verde del municipio y lucharemos para que
se respete el medio ambiente y la sostenibilidad hídrica en una comarca
con deficiencias hídricas”, ha apuntado la candidata en el parlamento
valenciano.
Durante la visita con miembros de la candidatura Alternativa por La Nucia, Mas
ha señalado que la coalición valencianista apuesta por un desarrollo territorial
y urbanístico razonable y sostenible, “todo lo contrario de lo que se plantea
aquí, donde asistimos a unas obras que comprenderán dos millones de
metros cuadrados del término municipal y que promueve el ayuntamiento
dirigido por Bernabé Cano sin impórtale el destrozo paisajístico en la
comarca, con especies protegidas a nivel europeo, algunas de ellas
únicas al mundo”.
Las obras, ha explicado Mas, pretenden crear infraestruturas como un campo
de golf, un hipódromo o, el más descabellado, una piscina de olas para hacer
surf, proyecto que cuesta borde 40 millones de euros, el equivalente en dos
presupuestos municipales, según el proyecto presentado . “En un año de
sequía alcaldes del PP hablan de hacer piscinas para surfistas. Estas
elecciones votamos por muchas cosas, también el tipo de ciudad o
pueblo donde queremos vivir. La apuesta del PP en La Nucia es el
ejemplo de las políticas faraónicas del pasado, de las Tierras Míticas
ruinosas, nada respetuosas con el medio ambiente, y con un modelo
urbanístico poco eficiente. No llegan a 20.000 personas censadas y tienen
un consumo de agua de una ciudad de 40.000 habitantes”, ha explicado
Mas.
“El proyecto”, ha apuntado, “es un ejemplo que recuerda a la megalomanía
impulsada por el Partido Popular en aquella orgía de corrupción y
destrozo urbanístico del territorio que salvajemente depredaron durante
los 20 años que gobernaron. No lo permitiremos. Estamos en el epicentro
del cambio climático y no podemos permitir un proyecto que ponga en

riesgo todo el ecosistema del río Algar y el suministro hídrico de la
comarca”.
La candidata a la alcaldía por Alternativa por La Nucia, Marta Gómez, ha
denunciado que “el PAI La Serreta supone la destrucción del patrimonio
natural para construir infraestructuras que no necesitamos. Apostamos
por la paralización del PAI, por la renaturalització de nuestro municipio
con políticas verdes que hagan frente a la emergencia climática ante la
que nos encontramos”.
En este marco, Mas ha considerado a Compromís como “la garantía contra la
corrupción urbanística y política del PP” y ha apostado para “adaptar la
legislación urbanística al contexto de emergencia climática y al servicio
de la calidad de vida de la ciudadanía. Protegeremos y ampliaremos los
espacios verdes y los acercaremos a la ciudadanía, impulsando un
modelo urbano donde los servicios públicos, comercio, movilidad y
trabajo se encuentran a menos de quince minutos de las personas”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario