Espacio publicitario

 Saavedra subratlla la bona valoració de la CEV en una reunió al seu
pla de rescat després de presentar-ho fa una setmana als sindicats
Castelló 23/05/2023 – La diputada en el Congrés i candidata a les Corts per Castelló
d’Unides Podem-Esquerra Unida, Marisa Saavedra, ha mantingut aquest dimarts una reunió
amb la patronal de Castelló (CEV), en la qual traslladat la necessitat d’impulsar un gran
acord per a aconseguir ampliar les ajudes urgents per a la indústria ceràmica als 750
milions d’euros per a compensar els costos energètics i garantir l’ocupació. La coalició ha
presentat al secretari provincial de la CEV, Salvador Serrano, les dues esmenes
presentades per Unides Podem en el Congrés al Pla de Resposta a la Crisi per la Guerra
d’Ucraïna, que eleven el paquet d’ajudes al taulell als 750 milions a canvi que el sector es
comprometa a mantindre els llocs de treball, a no deslocalitzar i a invertir en innovació i
transició energètica.
“Ens hem assegut amb la patronal per a aconseguir un acord que propicie un augment de
les ajudes per a garantir la viabilitat de la ceràmica, una indústria essencial per a les
comarques de Castelló, que representa el 21,2% de l’ocupació a la província i el 36% del
PIB industrial. Fa una setmana ja ens vam reunir amb el sindicats d’UGT i CCOO. Les dues
parts hem ressaltat, a més, la importància de generar un ampli acord al voltant de reforçar la
qualitat de la producció i del treball i del manteniment dels llocs de treball i de l’activitat
industrial”, ha afirmat Marisa Saavedra.
En la reunió també ha sigut present la candidata autonòmica d’Unides Podem-EU, Silvia
Peris, que ha considerat urgent que s’agilitzen i s’incrementen les ajudes per a un “sector
que és estratègic per a la província i la Comunitat Valenciana. Hem d’apostar per polítiques
de reindustrialització, per això hem de fer tot l’esforç per a promoure un pla de rescat en la
ceràmica”.
Unides Podem-EU ha explicat les dues esmenes presentades el dijous passat en el
Congrés al Pla de Resposta a la Crisi per la Guerra d’Ucraïna, i ha subratllat el paper de la
coalició per a espentar al Govern “amb les propostes més valentes amb només un 10% de
diputats en el Congrés”.
Les dues iniciatives plantegen augmentar el paquet d’ajudes previst en el Pla de Resposta
per la Crisi d’Ucraïna per al sector industrial nacional afectat pels preus del gas natural dels
450 aprovats als 1.500 milions d’euros, dels quals el 50% es dirigirien al sector ceràmic, a fi

de compensar els costos addicionals a causa de l’augment excepcional dels preus del gas
natural durant 2020.
Així mateix, condiciona les ajudes a un compromís del sector amb el seu territori i amb les
famílies treballadores de Castelló. Així, les empreses que vulguen sol·licitar les ajudes se’ls
posarà com a condició a què es comprometen a mantindre els llocs de treball, a romandre
en el territori i no deslocalitzar i a realitzar les inversions necessàries que promoguen un
canvi del model energètic que reduïsca costos i siga més respectuós amb el medi ambient.
Saavedra també ha exposat que la coalició ha discrepat amb decisions geopolítiques com la
ruptura de les relacions amb Algèria “que han perjudicat els interessos de la nostra terra”.

Podem-EU Castelló pide con la patronal un gran acuerdo para
ampliar las ayudas urgentes a los 750 millones en la cerámica
 Saavedra y Peris subrayan la buena valoración de la CEV en una reunión a
su plan de rescate tras presentarlo hace una semana a los sindicatos
Castelló, 23/05/2023 – La diputada en el Congreso y candidata a las Corts por Castelló de
Unides Podem-Esquerra Unida, Marisa Saavedra, ha mantenido este martes una reunión con
la patronal de Castelló (CEV), en la que trasladado la necesidad de impulsar un gran acuerdo
para conseguir ampliar las ayudas urgentes para la industria cerámica a los 750 millones de
euros para compensar los costes energéticos y garantizar el empleo. La coalición ha
presentado al secretario provincial de la CEV, Salvador Serrano, las dos enmiendas
presentadas por Unides Podem en el Congreso al Plan de Respuesta a la Crisis por la Guerra
de Ucrania, que elevan el paquete de ayudas al azulejo a los 750 millones a cambio de que el
sector se comprometa a mantener los puestos de trabajo, a no deslocalizar y a invertir en
innovación y transición energética.
“Nos hemos sentado con la patronal para conseguir un acuerdo que propicie un aumento de
las ayudas para garantizar la viabilidad de la cerámica, una industria esencial para las
comarcas de Castelló, que representa el 21,2 % del empleo en la provincia y el 36 % del PIB
industrial. Hace una semana ya nos reunimos con los sindicatos de UGT y CCOO. Las dos
partes hemos resaltado, además, la importancia de generar un amplio acuerdo alrededor de
reforzar la calidad de la producción y del trabajo y del mantenimiento de los puestos de
trabajo y de la actividad industrial”, ha afirmado Marisa Saavedra.

En la reunión también ha estado presente la candidata autonómica de Unides Podem-EU,
Silvia Peris, que ha considerado urgente que se agilicen y se incrementen las ayudas para un
“sector que es estratégico para la provincia y la Comunitat Valenciana. Hemos de apostar
por políticas de reindustrialización, por ello hemos de hacer todo el esfuerzo para promover
un plan de rescate en la cerámica”.
Unides Podem-EU ha explicado las dos enmiendas presentadas el jueves pasado en el
Congreso al Plan de Respuesta a la Crisis por la Guerra de Ucrania, y ha subrayado el papel
de la coalición para empujar al Gobierno “con las propuestas más valientes con solo un 10
% de diputados en el Congreso”.
Las dos iniciativas plantean aumentar el paquete de ayudas previsto en el Plan de
Respuesta por la Crisis de Ucrania para el sector industrial nacional afectado por los precios
del gas natural de los 450 aprobados a los 1.500 millones de euros, de los que el 50 % se
dirigirían al sector cerámico, a fin de compensar los costes adicionales debido al aumento
excepcional de los precios del gas natural durante 2020.
Asimismo, condiciona las ayudas a un compromiso del sector con su territorio y con las
familias trabajadoras de Castelló. Así, las empresas que quieran solicitar las ayudas se les
pondrá como condición a que se comprometan a mantener los puestos de trabajo, a
permanecer en el territorio y no deslocalizar y a realizar las inversiones necesarias que
promuevan un cambio del modelo energético que reduzca costes y sea más respetuoso con
el medio ambiente.
Saavedra también ha expuesto que la coalición ha discrepado con decisiones geopolíticas
como la ruptura de las relaciones con Argelia “que han perjudicado los intereses de nuestra
tierra”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario