Espacio publicitario

La proposta, recollida en una proposició no de llei presentada a les Corts el passat 11 d’octubre, insta al Consell de la Generalitat a derogar-lo.

El Consell de l’Horta és l’encarregat d’aplicar polítiques de protecció territorial i de promoció de les activitats agràries a l’Horta de València. Compta amb el reconeixement d’institucions internacionals com la FAO de Nacions Unides com a ens encarregat de gestionar aquest territori com a Sistema Important del Patrimoni Agrari Mundial (SIPAM).

EL Consell de l’Horta de València (CHDV) és l’ens supramunicipal encarregat de i fer complir el Pla d’Acció Territorial, la Llei de l’Horta de València i el Pla de Desenvolupament Agrari, fent polítiques per a que els llauradors i llauradores puguen continuar treballant la terra i evitant usos no permesos que van contra el paisatge i l’activitat agrària. Té competència per emetre informes vinculants sobre usos i activitats de manera més efectiva que els ajuntaments, que sovint eviten denunciar al veïnat per realitzar activitats no permeses en les zones agràries periurbanes com l’horta de València.

A més, el CHDV serveix per unificar els criteris de les polítiques agràries i territorials en tots els municipis de l’horta, més enllà dels límits municipals, evitant criteris, en ocasions contraposats, entre municipis veïns.

El Consell de l’Horta de València és a més l’entitat reconeguda per la FAO de Nacions Unides com a entitat encarregada de coordinar el pla d’acció per gestionar i millorar l’horta, que va ser reconeguda en l’any 2019 com un dels sistemes importants de patrimoni agrícola mundial (SIPAM). L’eliminació del Consell de l’Horta, denuncia per l’Horta, obligaria a reformar o derogar la pròpia llei de l’horta i posaria en perill el manteniment d’aquest reconeixement internacional.

La proposició no de llei (PNL) del Partit Popular argumenta que el Consell de l’Horta ha estat fins al moment “poc efectiu” i proposa destinar el seu pressupost de funcionament (1.925.000 €) a la millora de camins rurals en tota la Comunitat Valenciana i dipositar les seues funcions en mans de la propia Conselleria d’Agricultura.

Aquesta proposició no de llei suposa, denuncia Per l’Horta llevar recursos econòmics destinats a l’horta de València per repartir-los en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

A més, és fals que, com s’afirma a la PNL, els fons destinats a l’estructura administrativa superen als diners destinats a ajudes o inversions ja que s’han invertit 1.200.000 euros en dos anys que s’han destinat a l’horta de València gràcies a l’existència d’una entitat destinada exclusivament a la pervivència de l’espai agrari: 846.000 euros destinats en dos anys a la millora d’infraestructures agràries i una línia de 353.000 euros en 2023 per a llauradors pel manteniment de l’espai agrari de l’horta. D’altra banda, durant 2021 es varen realitzar treballs de millora en el sistema de reg de francs, marjals i extremals de València per un import aproximat de 300.000 euros.

Per a Per l’Horta la PNL derogatoria resultaría perjudicial per al veïnat i llauradors de l’horta, ja que el Consell de l’Horta pot tramitar expedients de una manera més àgil que una conselleria, ja que no ha de passar una fiscalització prèvia per part de la intervenció de la GVA. A diferència de la Conselleria tampoc hauria de justificar en cada projecte o subvenció perquè es limita la seua inversió a l’horta, ja que aquest és el seu àmbit de competència i també pot tramitar subvencions directes als municipis.

Un primer pas cap a la desprotecció

Des de Per l’Horta també es denuncia l’abandonament del Consell de l’Horta per part dels Governs del Botànic, que ha patit una crónica falta de personal fins fa uns mesos. Ha mancat voluntat política per fer-lo funcionar de manera efectiva en els darrers quatre anys. Així, no ha estat fins ara, en octubre de 2023, quan s’han llançat les primeres ajudes a explotacions agràries en l’horta.

Tampoc s’ha convocat el seu Consell Participatiu i moltes mesures del Pla de Desenvolupament Agrari encara no s’han materialitzat.

En qualsevol cas, des de Per l’Horta es considera que, tot i que el Consell de l’Horta sols ha començat els últims dos anys a realitzar algunes de les seues funcions, suprimir-lo suposa eliminar un dels elements clau de la llei de l’Horta, abandonar els projectes de millora de l’activitat agrària en tramitació, com per exemple la marca de l’Horta de València i donar un primer pas cap a la desprotecció d’aquest territori. També suposaria posar en perill el manteniment de reconeixements internacionals de l’Horta com és el SIPAM.

No és moment de derogar el Consell de l’Horta, que a penes ha començat a funcionar, sinó més bé de dotar-lo de continuïtat per que aplique les polítiques previstes i pendents de la mà de totes les parts del sector agrari, deixant de banda els enfrontaments partidistes.

Espacio Publicitario

Deja un comentario