Espacio publicitario

L’entitat de defensa del territori ha presentat una denúncia davant l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

Reclama la paralització immediata de les obres i la reversió dels terrenys a l’estat original. Ha convocat una concentració de protesta el proper diumenge 11 en els terrenys afectats.

Els terrenys asfaltats per l’empresa Mercadona són cinc parcel·les d’horta de la històrica sèquia de Montcada incloses al Pla d’Acció Territorial de l’Horta de l’any 2018 amb una protecció de grau 2, que les declara com a “sòl no urbanitzable protegit” i obliga al seu manteniment com a terrenys agrícoles. El PGOU vigent de València, de 1988, també les classifica com a “Sòl no urbanitzable de protecció agrícola-Horta”. Les parcel·les sumen un total de 10.096 m2 d’horta protegida en el nucli de Mahuella, terme de València, llindants amb les instal·lacions centrals de Mercadona que ara s’estan ampliant al poble d’Albalat dels Sorells.

Per l’Horta ha presentat denúncia en l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, responsable per la llei autonòmica de les infraccions greus o molt greus sobre terrenys no urbanitzables. La denúncia s’ha fet extensiva al Consell de l’Horta de València i al Consell Agrari de València.

Política de fets consumats

Des de Per l’Horta es denuncia que ja es va produir una primera fase d’ocupació cap a l’any 2018, quan es tancaren i asfaltaren tres de les parcel·les d’horta protegida, d’uns 5.000 m2. Aquestes transformacions es poden observar a les imatges de l’Institut Cartogràfic Valencià i a Google Maps.

Les obres actuals, que s’han dut a terme durant les últimes setmanes, afecten a l’altra meitat de la superfície i impliquen duplicar el parking preexistent sobre uns terrenys d’horta que Mercadona ha degradat a consciència, convertint-los durant anys en zona d’emmagatzematge de materials per als treballs d’ampliació de les oficines centrals.

Operacions que, pel que sembla, han passat desapercebudes per a l’Ajuntament de València i les autoritats autonòmiques.

Des de Per l’Horta es valora com a “molt greu el fet que Mercadona intente aplicar una política de fets consumats construint un pàrquing sense llicència esperant que l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana miren cap a un altre costat”. Des de l’entitat de defensa del territori es reclama a les autoritats una “actuació exemplar donat que una empresa de la importància de Mercadona no pot al·legar un desconeixement de la llei urbanística vigent”. Per això reclama, en compliment de la legalitat, la paralització de les obres i la reversió de tots els terrenys a horta cultivable.

Aquesta expansió urbanística sobre l’Horta no es pot dissociar del fet que part dels guanys de l’empresa es sostenen en una política d’importacions alimentàries que genera greuges i competència deslleial amb les collites de les famílies llauradores valencianes.

Per l’Horta ha convocat a tota la ciutadania a participar en una concentració de protesta el proper diumenge 11 de febrer a les 12 hores als terrenys asfaltats junt a les oficines centrals de Mercadona a Albalat dels Sorells.

Espacio Publicitario

Deja un comentario