Espacio publicitario

Si no teníem prou amb la paralització, durant quasi dos mesos, de les obres que estan portant-se a cap, per a la renovació de la xarxa d’aigua potable, que va deixar els carrers oberts, amb les consegüents molèsties per als veïns, ara venen les presses que encara estan incomodant més.

Quan es considera com a únic criteri d’adjudicació d’una obra el preu del contracte, açò deixa de ser un concurs, i passa a ser una subhasta. I si a més s’admeten justificacions de baixes desproporcionades superiors al 35%, el perill que en l’obra comencen a aparèixer problemes durant la seua execució es multiplica exponencialment.

És el que ha passat en diverses obres que ha portat a cap l’Ajuntament d’Alginet. L’última, la de la renovació d’una part de la xarxa d’aigua potable del poble, que està afectant a una bona part dels carrers de la meitat de la part de baix de la carretera.

Perquè està clar que sempre que hi haja obres hi haurà molèsties per als veïns, però també està clar que si les obres es planifiquen, i s’executen degudament, eixes molèsties es poden minimitzar. Una manera d’actuar que sembla que es desconeix a l’Ajuntament d’Alginet.

I és que per la pressa que ara els ha entrat a l’Ajuntament, la circulació, tant de vehícles com, principalement de vianants, està fent-se vertaderament difícil per alguns d’estos carrers; i esperem que ací no acabe tot el mal.

Normalment, quan es mamprenen obres a la via pública, que afecten tot el carrer, el que se sol fer és, primer, començar per una banda, acabar-la de punta a punta, i, després emprendre l’altra banda i fer el mateix; deixant així sempre habilitada una banda de pas per als vianants. D’aquesta manera les obres poden tardar més, però la gent quan va a peu, que són la major part dels desplaçaments que es fan dins del poble, pot anar amb seguretat per dalt d’una vorera, o un pas habilitat, i no com està passant ara que veus com la gent ha d’anar a peu pel mig del carrer, apartant-se dels vehicles que passen, i fins i tot dels mateixos que puguen estar utilitzant en l’obra, amb el perill que això comporta; i principalment per a la gent major o persones que van amb carros, de xiquets o de compra.

Però ací no acaba tot el mal, sembla ser que, amb les presses, conforme van substituint els tubs de la conducció de l’aigua, l’empresa va tapant, i reposant les voreres, per a no molestar més al veïnat, però sense fer les proves de pressió que correspondria, per comprovar que les noves connexions estan ben fetes i no tenen pèrdues d’aigua. De fet, estos problemes de pèrdues, segons diu la pròpia EGEVASA, ja es donen en altres sectors del poble bastant nous, però que en el seu dia tampoc es comprovà si estaven ben fets.

Per tant, des de Cercle-IdEA reclamem a l’Equip de Govern, als regidors de Socialistes d’Alginet i Compromís, responsabilitat i bona planificació; que tot no està en anar ara inaugurant obres i voler posar-se medalletes. Encara que hi hagen obres en marxa, la gent ha de poder continuar fent vida normal, i esperem que més endavant no vinguen sorpreses per les obres fetes de presa i corrent.

Espacio Publicitario

Deja un comentario