Espacio publicitario

Nota de Premsa

Cercle-Idea critica que el pressupost aprovat per l‘equip de govern, conformat  per Sd’A i PP, suposa una nova retallada en inversions i en ocupació.

Alginet aprova un pressupost municipal per a 2020 de més de 10 milions d’euros

El pressupost municipal per a l’exercici vinent augmenta en relació amb el que s’aprovà l’any passat, al passar de 9,87 milions d’euros a 10,17 milions, encara que no guanya el suport de cap grup de l’oposició.

El passat Ple Municipal ordinari, l’Ajuntament d’Alginet aprovava, amb el suport de només els regidors de Socialistes d’Alginet i el Partit Popular, el pressupost municipal per a 2020, que serà d’un total de 10.170.000,00 €; un 3,06% més que el que s’aprovà per a l’exercici actual.

Aquest increment es deu, d’una banda, a l’augment previst en la recaptació tributària, que és d’aproximadament 150.000,00 € i, d’altra banda, a l’increment de les transferències de la Generalitat, en aproximadament 300.000,00 €. Encara que aquest increment de transferències en realitat és una qüestió més comptable que efectiva, ja que es deu a la incorporació al pressupost inicial de l’exercici, de les transferències que la Generalitat ve fent aquests últims anys, per al finançament de l’equip base de benestar social (abans es feia com una incorporació al pressupost una vegada aquest ja estava aprovat), ja que aqueixa partida s’ha consolidat en els pressupostos de la Generalitat i es considera que es pot incorporar des del principi.

En tot cas, cal remarcar que l’increment net del pressupost municipal és només d’aproximadament 300.000,00 €, ja que, en relació al pressupost anterior, els ingressos del capítol d’operacions de capital es redueix en 150.000,00 €, que es corresponien a un préstec que es feu per pagar una part de la inversió en renovació de l’enllumenat públic, i que per a aquest pressupost ja no se’n preveu cap.

Així, el pressupost es podria dir que bàsicament es manté com en l’exercici anterior, encara que si s’entra en el detall de les despeses, es veu que hi ha un fort increment en el capítol de personal i altres despeses corrents, que s’ha vingut a compensar, com s’ha criticat des del grup municipal Cercle-IdEA, amb una forta retallada en els recursos dedicats al Pla d’Ocupació i en el capítol d’inversions.

Concretament, el Pa d’ocupació municipal es redueix un 25% en relació amb l’anterior pressupost, baixant a 224.000,00 €, quan en l’anterior pressupost ja el reduïren un altre 23%, acumulant una reducció en dos anys de quasi el 50%, des dels 390.000,00 € amb que estava dotat en 2018. I el capítol d’inversions es redueix un altre 37%, passant de 411.200,00 € en 2019 a només 260.350,00 € per a 2020.

Alginet, a 11 de desembre de 2019

cercle idea Alginet

Tlf. 658.96.06.71

Espacio Publicitario

Deja un comentario