Espacio publicitario

El Grup Municipal IdEA-PODEM-EU ha presentat una moció perquè l’ajuntament done suport
a la reforma de la Llei Mordassa

La moció presentada pel Grup Municipal IdEA-PODEM-EU
comptà també amb el vot favorable dels grups municipals del
PSPV, Compromís i la majoria dels regidors de Socialistes
d’Alginet, encara que dos regidors d’aquest grup es van
abstindre. El Partit Popular i Gent d’Alginet votaren en contra.
30/01/22. El grup municipal IdEA-PODEM-EU ha presentat una moció al Ple de
l’Ajuntament d’Alginet per a reclamar que es done suport a la reforma de la llei
Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda
com a “Llei Mordassa”, per a establir un marc jurídic adequat que protegisca la
seguretat de la ciutadania i garantisca de manera efectiva el lliure exercici de drets i
llibertats, plasmant en la llei el compromís amb la ciutadania del nostre país en
l’establiment d’una democràcia avançada.
En l’esmentada moció s’argumenta que l’actual llei va ser aprovada en el Congrés dels
Diputats amb l’únic suport del Partit Popular, llavors en el Govern, després de diversos
anys de crisi econòmica i com a reacció a la irrupció del moviment 15-M, que va
generar manifestacions en contra de les retallades en els principals pilars de l’Estat de
benestar com la sanitat, l’educació i els serveis socials.
La norma aprovada pel PP empitjorava les prohibicions per a les manifestacions no
autoritzades i responsabilitzava dels danys als convocants, al mateix temps que
incrementava el cost mínim de les infraccions reconegudes. Per això, des de llavors
han sigut nombroses les organitzacions i institucions que treballen per a preservar els
Drets Humans que han assenyalat la norma com una notable reculada en matèria de
drets i llibertats civils.
Quant als efectes que ha tingut, segons dades del Ministeri de l’Interior, el compte de
resultats de la Llei Mordassa en els sis anys que porta en vigor mostra que s’han
practicat més d’1,3 milions de sancions, la qual cosa es tradueix en una quantitat total
superior als 800 milions d’euros.
Per això, Unides Podem porta des de l’any 2016 impulsat en el Congrés la modificació
d’aquesta llei, per a establir un marc legal en el qual la salvaguarda de la seguretat
ciutadana siga entesa com el ple gaudi dels drets fonamentals i de les llibertats
públiques per la ciutadania i garantir l’exercici dels drets fonamentals a la intimitat,
llibertat d’expressió, informació, reunió i manifestació, introduint en la norma els canvis
necessaris per a acabar amb els articles que dissuadeixen d’aqueix ple exercici per
part de la ciutadania i col·lectius específics, com el dels periodistes i informadors.

cercle idea Alginet

cercle.idea.alginet@gmail.com
Així, es pretén que no se sancione el mer exercici pacífic del dret de reunió ni
l’enregistrament d’imatges dels agents de la policia i assegurar que l’actuació de la
policia es guiarà en tot moment per un enfocament de drets humans d’acord amb els
estàndards internacionals sobre l’ús de la força i la utilització de material antidisturbis,
amb vista a utilitzar sempre els mitjans menys lesius per a les persones i evitant
aquells que causen lesions irreparables, com les pilotes de goma.
La intenció és adequar les actuacions policials a les indicacions, criteris i prevencions
recomanades pel Consell d’Europa, la Comissió Europea i altres organitzacions
internacionals, de tal forma que les relacions entre agents de l’autoritat i ciutadania es
regisquen pels principis de confiança, servei públic, seguretat jurídica i interdicció de
l’arbitrarietat.
En concret, un dels canvis s’orienta a reduir el nombre de sancions establides en la
norma, eliminant aquelles que són arbitràries o busquen reprimir l’exercici de drets
fonamentals i minorant aquelles que actualment resulten desproporcionades. A més es
treballa per a reduir la quantia de les sancions, establint criteris clars a l’hora de reduir
l’import de les sancions en funció de la capacitat de pagament de les persones
afectades, de tal forma que paguen més qui més tenen.
En aquest context, la moció aprovada en l’últim Ple de gener, apel·la al Govern central
perquè impulse el compliment de les recomanacions realitzades pel Consell d’Europa,
la Comissió Europea i altres organitzacions internacionals respecte a l’adequació de la
legislació de seguretat ciutadana als estàndards avançats de qualitat democràtica, així
com a introduir en la Llei les modificacions necessàries per a corregir els supòsits
d’inconstitucionalitat indicats pel Tribunal Constitucional.
Així mateix, amb aquesta moció, el consistori dona suport a la ràpida tramitació
parlamentària de la reforma de la llei mordassa i reprova la instrumentalització que, per
part de sectors contraris a les recomanacions de les institucions europees, s’està
realitzant en contra de la modificació de l’actual llei de seguretat ciutadana, tractant de
trencar la necessària neutralitat dels cossos policials que precisa un Estat de dret
democràtic.

Alginet, a 30 de gener de 2022
GM Cercle IdEA Alginet

Espacio Publicitario

Deja un comentario