Espacio publicitario

Cercle-IdEA demana la remunicipalització del servei

L’ajuntament d’Alginet ha aprovat, en el passat Ple Municipal del mes de setembre, el nou plec per a licitar el contracte de la neteja de tots els edificis i les instal·lacions que depenen de la corporació municipal. En total el contracte contempla la neteja de díhuit dependències, entre les quals s’inclouen des dels centres educatius i el mateix edifici consistorial, fins a la Casa de la Cultura, el Mercat Municipal, o el poliesportiu i els camps de futbol, entre altres.

La proposta que portava a Ple l’equip de govern (Sd’A i PP) comptà amb el vot favorable de Compromís, del PSOE-PSPV, l’abstenció de Gent d’Alginet, i el vot en contra del grup municipal Cercle-IdEA.

El plec de prescripcions tècniques que s’aprovà preveu la licitació del contracte per un termini de tres exercicis, el que comporta un import total per al nou contracte d’un màxim de 1.373.162,28 € (la suma de les tres anualitats); encara que contempla també la possibilitat de pròrroga de dos anys addicionals.

Cercle-IdEA demana la municipalització del servei per a millorar les condicions laborals de les treballadores i assegurar el servei.

Cal assenyalar que l’estimació del cost anual es fa en base a un número d’hores de neteja per instal·lació al que li s’aplica un cost horari del personal, i a això li se suma un xicotet import d’amortitzacions i altres despeses materials, de manera que més del 92% del pressupost d’execució material (334.781,50 €) correspon al cost de personal. I sobre eixe pressupost inicial s’imputen unes despeses generals (7,00%), un benefici industrial per a l’empresa (6,00%) y la repercussió de l’IVA (21,00%), el que fa que finalment el pressupost anual base de licitació ascendisca exactament a un total de 457.720,76 €.

Des del Grup Municipal Cercle-IdEA s’ha criticat però, que el cost horari que s’ha utilitzat per a calcular el cost del personal ha sigut l’equivalent al salari mínim interprofessional, el que farà que no quede marge per a quan les empreses licitadores presenten les seues ofertes i facen les baixes oportunes per a guanyar el concurs, ja que això dona peu o bé a que les treballadores hagen de fer hores extraordinàries no remunerades, o bé a que l’empresa acabe fent menys hores de les ofertades. Com digué el portaveu de Cercle-IdEA: “mentre s’està netejant, allí no hi ha ningú de l’ajuntament que controle les hores que l’empresa té compromeses, com és normal”.

Per això, per a assegurar i millorar la prestació del servei, del qual actualment es tenen queixes en diverses dependències, així com per a millorar també les condicions laborals de les díhuit dones que venen prestant-lo, el que es demana des de Cercle-IdEA és la municipalització del servei, ja que amb la prestació directa l’ajuntament s’estalviaria el corresponent al benefici de l’empresa i l’IVA, el que suposa un marge d’aproximadament 100.000,00 € anuals per a assegurar eixes millores.

Alginet, a 6 d’octubre de 2022

Grup Municipal Cercle-IdEA Alginet

Espacio Publicitario

Deja un comentario