Espacio publicitario

Des d’Alboraia Horta i Litoral, plataforma de col·lectius veïnals en defensa del
territori del nostre poble, assistim amb preocupació a la sobtada maniobra de l’equip
de Govern d’Alboraia per tractar de solventar ‘a la desesperada’ i de manera
unilateral un conflicte polític i econòmic que dura 15 anys: l’endeutament municipal
pel soterrament del metro a Alboraia, el seu origen -d’esquenes al poble-, la seua
gestió ineficient i el seu import -que condiciona els recursos municipals, la qualitat
dels serveis públics i la vida de tota la població-.
El govern municipal del PSOE ha aplegat a un acord amb FGV per a pagar el deute
que va contraure Manuel Álvaro i el govern del PP en 2005. El soterrament de les
vies va formar part d’una política d’obres públiques sustentada amb la doctrina del
“això ho pague jo i em jugue la reelecció”. En realitat, era el veïnat d’Alboraia qui
hauria de pagar el 50 % de les obres. EGUSA (Empresa de Gestión Urbanística y
Servicios de Alboraia S.L.U.), va ser l’encarregada de signar l’acord amb la
Generalitat.
El del metro no va ser l’únic deute que va deixar l’equip de govern del M. Álvaro. El
poble encara arrossega una pèssima herència fruit d’un altre projecte expansiu: el
deute per l’intent de traslladar Alcampo i construir en el seu lloc 900 vivendes, una
marina i altres infraestructures. Després d’un seguit d’incompliments, conflictes
administratius i jurídics, els tribunals condemnaren a EGUSA a retornar l’import
avançat al municipi per l’empresa promotora -hui QUABIT- (23.4 milions d’euros,
més els interessos de 10,4 milions). Ón van a anar a parar aquells diners, si tampoc
van emprar-se per eixugar el deute del metro?
Ara, l’equip de govern es compromet a pagar pel soterrament del metro, un deute
de 29.500.000€, ratificat per sentència del TSJ; més 4.370.000 € d’interessos
judicials; més 26.600.000 € en concepte d’interessos pel fraccionament
del deute fins l’any 2059. Això vol dir 39 anualitats, començant amb 426.000€ a
l’any 2021 i acabant amb 3.000.000€ l’any 2059, que deixarem en herència a les
següents generacions per la gràcia i gestió de dos alcaldes: Álvaro i Chavarría.
En mig de l’actual estat d’alarma, l’alcalde M. Chavarría ha decidit sense previ avís a
la ciutadania ni a la resta de representant polítics que integren la corporació
municipal portar a votació l’acord amb FGV, en un Ple extraordinari sense públic ni
torn de precs i preguntes. El poble d’Alboraia es veu abocat sense saber-ho -igual que
fa quinze anys-, a contraure un nou deute milionari, amb conseqüències
imprevisibles per al present i el futur.

Des de de la Plataforma Horta i Litoral, conscients que les resolucions judicials no
deixen un context fàcil per a prendre decisions, preocupats pel volum del deute, els
termes de l’actual acord amb FGV i la manca de transparència i democràcia amb que
l’alcalde i el seu equip volen encarar aquesta situació:
-Qüestionem la solució adoptada unilateralment per l’alcalde i el seu
equip de govern, perquè ve a duplicar el deute.
-Considerem imprescindible conéixer què té a dir l’empresa municipal
EGUSA S.L, una vegada demostrada la seua ineficiencia en la gestió
administrativa -tot i que va ser la que va adquirir els deutes- i és responsable
solidaria de totes les quantitats en conflicte.
-Exigim que l’alcalde i l’equip de govern expliquen al poble quina és la
capacitat financera de l’Ajuntament per fer front al conveni amb FGV i la
viabilitat per mantenir les obligacions fins a 2059.
-Posem en dubte que el conveni amb FGV compte amb l’informe
favorable de la Intervenció Municipal, donat que la titular es va incorporar al
seu lloc de treball tres dies abans de la declaració de l’actual estat d’alarma i crisi
sanitària i econòmica.
-Som conscients que la signatura d’este conveni esgotarà la capacitat
econòmica del Consistori, dificultant la possibilitat de finançar altres actuacions
necessàries o altres compromisos pendents amb proveïdors.
– Considerem que la situació actual és el fruit d’una deficient gestió
administrativa per part d’EGUSA i que l’Ajuntament, amb la decisió
d’ajornar el deute 39 anys, perpetua esta mala gestió.
– Reclamem informació sobre les previsions contables i les mesures que
pensa implementar l’equip de govern a curt i mitjà termini i cóm afectarà
l’encariment del deute a la ciutadania d’Alboraia.
– Volem conèixer els plans respecte a possibles increments en els ja
elevats impostos i saber si l’Ajuntament confia en les bondats d’hipotètiques
plusvàlues provinents de la venda de terrenys d’horta i la recaptació
d’impostos sobre les noves vivendes i naus industrials previstes al
polèmic pla general (PGE) que està damunt la taula.
Ara, quan tot just s’endinsem en una crisi econòmica què requerirà atenció a un
nombre creixent de persones en situacions de vulnerabilitat, no sembla raonable
fiar les previsions d’ingressos a especulacions urbanístiques i
immobiliàries -com ja va fer M. Álvaro, amb nefastos resultats per al poble-.

Pot ser siga temps de cuidar l’estat dels diferents nuclis del poble i repensar
col·lectivament com fer front a les obligacions adquirides. Desistir de plans expansius
de dubtosa sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, és ara més necessari que
mai.
Per tot això i per la precipitació amb què l’alcalde vol prendre una decisió fonamental
per a la ciutadania sense comptar amb ella, exigim la paralització de la
signatura del conveni amb FGV, fins que la crisi sanitària permeta un debat
obert sobre la idoneïtat d’un fraccionament a tan llarg termini i la
viabilitat econòmica per fer-ne front com a poble.

Espacio Publicitario

Deja un comentario