Espacio publicitario

Decidim considera que no podem tornar a la situació anterior a la corona-crisi, sinó que les mesures a prendre hauran d’anar en la línia d’iniciar un canvi de model econòmic què, potser obligatòriament, haurà de plantejar-se des d’una sèrie de premisses generals entre les quals: 

-Corregir els actuals desequilibris i carències i dotar d’eines per a cobrir les expectatives de futur;

-Cobrir totes les necessitats bàsiques de totes les persones, estudiant i aplicant polítiques per a erradicar la pobresa;

-Estar emmarcat amb els valors de dignitat humana, de solidaritat i justícia social, de sostenibilitat ecològica, de transparència i codecisió; fomentar la solidaritat i la col·laboració.

La Generalitat Valenciana en aquest nou model hauria de ser qui hauria de cobrir aquestes premisses generals amb actuacions de cobertura de tots els sistemes socials.

Per altra banda la Generalitat Valenciana haurà de:

Impulsar i donar suport a mesures d’activació econòmica per als col·lectius més afectats per aquesta situació com són les treballadores i treballadors afectats per ERO,s, autònoms i micropimes.

-Haurà de legislar per a procurar un repartiment del treball entre totes les persones en condicions de treballar a través de la reducció de jornades de treball, la rebaixa de l’edat de jubilació i la regulació del teletreball per als sectors que ho permeten.

-També s’hauria d’avançar cap a un sistema financer públic valencià liderat per l’Institut Valencià de Finances i coordinant la part del sistema bancari valencià que encara ens queda.

La participació de la Universitat, els Instituts Tecnològics, les institucions públiques sectorials, i la societat civil organitzada, hauran de formar part, en forma de col·laboració i orientació, de tots els objectius a aconseguir per cada sector econòmic.

Per la nostra banda creguem que els objectius generals de cadascun dels sectors econòmics haurien de ser els següents:

-En el sector primari, potenciar, modernitzar, rendibilitzar i orientar-lo cap a la sobirania alimentària, garantint les rendes de les llauradores i llauradors;

-En el sector secundari, recolzar i promoure la diversitat industrial, la innovació tecnològica i la recuperació del teixit d’indústries tradicionals i de territoris industrialment abandonats;

-En la construcció, reconduir el sector com a punta de llança de la sostenibilitat ecològica i rehabilitació de pobles i ciutats;

-En el sector terciari, adequar els serveis a les necessitats de la població en funció d’un objectiu general de sostenibilitat, la recuperació territorial i poblacional de l’interior, abordar la reconversió del sector turístic cap a la sostenibilitat ecològica, fomentar la cultura, en tots els seus àmbits, com un bé social, dotant els fons suficients i amb la cooperació entre les administracions públiques i les entitats privades.

Decidim i Decidim Economia, com a part de la Societat Civil Valenciana, ofereix la seua col·laboració per a participar en el desenvolupament de tots i cadascú d’aquests aspectes i en el disseny de la seua implementació i cridem a la participació activa de les diverses organitzacions sectorials perquè aporten les seues propostes de canvi des de la implicació, la proximitat i el coneixement de cada sector.

Decidim i Decidim Economia.

Espacio Publicitario

Deja un comentario