Espacio publicitario

La coalició apunta a un clima de desgovern que deixa a la institució com a l’última en fer efectives les ajudes del Pla Resistir i com a referent administratiu a l’Estat amb més càrrecs vacunats fora de protocol

17 de febrer de 2021

Compromís ha qualificat este dimecres d’imprevisió total el retard de les ajudes contra la Covid que la Diputació d’Alacant ha de destinar al Pla Resistir. Durant la modificació de crèdit del pressupost votada hui pel plenari, els valencianistes han destacat l clima de desgovern que col·loca a la Diputació com a l’ultima administració en fer efectives les ajudes del pla autonòmic.

Este ha sigut el motiu pel qual Compromís se n’abstingut durant la votació, malgrat estar els valencianistes a favor del pla autonòmic. El seu portaveu, Gerard Fullana, ha apuntat al desboradament que pateix l’equip de govern dirigit per Carlos Mazón durant la gestió de la crisi santiària.

En este sentit, Fullana ha preguntat que “quan hem d’esperar que estiguen les ajudes en mans dels sectors més necessitats? Encara estem esperant que paguen els ajuts de la DANA de fa 14 mesos. Van ser capaços de fer una modificació del cobrament d’impostos a empreses que facturen més d’un milió d’euros però a l’hora de salvar els sectors més afectats pel tancament sanitari som els últims en arribar-ne?”.

Fa una setmana demanaven tancar escoles i esta setmana fan vídeos per obrir els bars i anar de canyes. I mentres tant, no podem fer un plenari presencial per causa de la pandèmia”, ha continuat Fullana. El diputat valencianista ha assenyalat que la Diputació d’Alacant que dirigeix Carlos Mazón està desnordada.

Fullana ha constatat que la d’Alacant “és la institució espanyola amb més càrrecs saltant-se el protocol sanitari i l’última en eixir a salvar els sectors que més pateixen econòmicament la pandèmia. Estem esperant que encara expliquen per quin protocol es van vacunar càrrecs institucionals, que Bernabé Cano dimitisca o se’n vaja al grup de no adscrits, que explique el senyor Mazón com va ocórrer el ‘simpa’ d’IFA, estem esperant moltes coses però sobre tot esperem una cosa. Quan se’n van a casa?».

Compromís califica de imprevisión total el retraso de las ayudas contra la Covid de la Diputación de Alicante

La coalición apunta a un clima de desgobierno que deja a la institución como la última en hacer efectivas las ayudas del Plan Resistir y como referente administrativo en el Estado con más cargos vacunados fuera de protocolo.

17 de febrero de 2021

Compromís ha calificado este miércoles de imprevisión total el retraso de las ayudas contra la Covid que la Diputación de Alicante tiene que destinar en el Plan Resistir. Durante la modificación de crédito del presupuesto votada hoy por el pleno, los valencianistas han destacado el clima de desgobierno que coloca a la Diputación como lo ultima administración en hacer efectivas las ayudas del plan autonómico.

Este ha sido el motivo por el cual Compromís se abstenido durante la votación de la modificación del presupuesto, a pesar de estar los valencianistas a favor del plan autonómico. Su portavoz, Gerard Fullana, ha apuntado al desborde que sufre el equipo de gobierno dirigido por Carlos Mazón durante la gestión de la crisis sanitaria.

En este sentido, Fullana ha preguntado que “cuando tenemos que esperar que estén las ayudas en manos de los sectores más necesitados? Todavía estamos esperando que paguen las ayudas de la DANA de hace 14 meses. Fueron capaces de hacer una modificación del cobro de impuestos a empresas que facturan más de un millón de euros pero en la hora de salvar los sectores más afectados por el cierre sanitario somos los últimos al llegar?”.

Hace una semana pedían cerrar escuelas y esta semana hacen videos para abrir los bares e ir de cañas. Y mientras tanto, no podemos hacer un plenario presencial a causa de la pandemia”, ha continuado Fullana. El diputado valencianista ha señalado que la Diputación de Alicante que dirige Carlos Mazón está desnortada.


Fullana ha constatado que la de Alicante “es la institución española con más cargos saltándose el protocolo sanitario y la última en salir a salvar los sectores que más sufren económicamente la pandemia. Estamos esperando que todavía expliquen por qué protocolo se vacunaron cargos institucionales, que Bernabé Cano dimita o se vaya al grupo de no adscritos, que explique el señor Mazón cómo ocurrió el ‘simpa’ de IFA, estamos esperando muchas cosas pero sobre todo esperamos una cosa. Cuando se van a casa?”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario