Espacio publicitario

resposta del govern i audio adjunt

València, a 25 d’abril de 2022. Després d’haver-ho demanat fins a 34 vegades per mitjà de preguntes escrites al Govern, en les quals es negaven a aportar les dades totals, per fi es sap els número de les cancel·lacions de trens al País Valencià entre 2016 i 2021.


Fins ara, el Govern es limitava a aportar els percentatges i no els números com a tal, per intentar dibuixar un escenari de normalitat, que dista molt de ser certa. Així, ara per fi, es sap que en 2016 es van cancel·lar 1339 i durant els anys 2020 o 2021, a pesar de una reducció dràstica del servei per la pandèmia es va aplegar als 2905 i 4408 respectivament. L’any més negre ha estat 2019, amb 7761 cancel·lacions, i tant 2017 com 20218 superen es 5000.

anyCancel·lacions
20161.339
20175.483  
20185.598
20197.761
20202.905
20214.408

Per contra, el Govern continua sense voler aportar les dades totals d’endarreriments que estan patint els trens; tant de més de 15 minuts com inferior però superiors als 10 minuts “ el Ministeri de Transport suspèn dràsticament en quan a funcionament democràtic, a més de ser un caos en quant a gestió, viola sistemàticament la legislació que sotmet a l’executiu al control parlamentari de les Corts Generals, es nega a aportar. Per aquesta negativa, en la qual fins ara també s’incloia saber els totals de les cancel·lacions, des de Compromís al Senat s’ha presentat desenes d’escrits d’empara a la Presidencia del Senat, peticions de compareixences, escrits de desacord amb les preguntes i s’han reiterat aquestes, i sols després d’advertir de dur el cas al Tribunal Constitucional s’ha aportat en part aquestes dades”

Segons Mulet “ saber les dades, val per fer-se una idea del caos generalitzat que està sent el servei ferroviari al País Valencià, les dades de 2020 i 2021 poden semblar de certa millora, però hem de recordar que no és així, ja que bona part del servei se va reduir per la pandèmia ( i encara avui, molts d’ells no ha recuperat les freqüències). Front aquestes dades, de casi 27.500 trens cancel·lats, als caldria sumar tots aquells que sí van eixir però abusivament tard, tenim un Govern autosatisfet, que sempre es dedica a remarcar les suposades virtuts i mesures, plans, anuncis i fum que presenta per dir que ara sí, van a solucionar la situació, i sabem que és tot ineficàcia,  mentida i caos”.

El senador ha recordat que fins i tot han suprimit serveis ferroviaris per sempre com la connexió entre Utiel-Cuenca-Madrid “ el desmantellament del tren convencional, i això inclou les rodalies, és un fet consumat, del qual no s’atreveixen a donar compte

27.494 trenes cancelados en el PV entre 2016 y 2021

El Gobierno oculta el número total de trenes con retrasos.

València, a 25 de abril de 2022. Después de haberlo pedido hasta 34 veces por medio de preguntas escritas en el Gobierno, en las cuales se negaban a aportar los datos totales, por fin se sabe los número de las cancelaciones de trenes en el  País Valenciano entre 2016 y 2021.

Hasta ahora, el Gobierno se limitaba a aportar los porcentajes y no los números como tal, para intentar dibujar un escenario de normalidad, que dista mucho de ser cierta. Así, ahora por fin, se sabe que en 2016 se cancelaron 1339 y durante los años 2020 o 2021, a pesar de una reducción drástica del servicio por la pandemia se llegó a los 2905 y 4408 respectivamente. El año más negro ha estado 2019, con 7761 cancelaciones, y tanto 2017 como 20218 superan se 5000.

año     Cancelaciones

2016   1.339

2017   5.483

2018   5.598

2019   7.761

2020   2.905

2021   4.408

Por el contrario, el Gobierno continúa sin querer aportar los datos totales de atrasos que están sufriendo los trenes; tanto de más de 15 minutos como inferior pero superiores a los 10 minutos “ el Ministerio de Transporte suspende drásticamente en cuando a funcionamiento democrático, además de ser un caos en cuanto a gestión, viola sistemáticamente la legislación que somete al ejecutivo al control parlamentario de las Cortes Generales, se niega a aportar. Por esta negativa, en la cual hasta ahora también se incluía saber los totales de las cancelaciones, desde Compromís en el Senado se ha presentado decenas de escritos de amparo a la Presidencia del Senado, peticiones de comparecencias, escritos de desacuerdo con las preguntas y se han reiterado estas, y solo después de advertir de llevar el caso al Tribunal Constitucional se ha aportado en parte estos datos”

Según Mulet “ saber los datos, vale para hacerse una idea del caos generalizado que está siendo el servicio ferroviario al País Valenciano, los datos de 2020 y 2021 pueden parecer de cierta mejora, pero tenemos que recordar que no es así, puesto que buena parte del servicio se redujo por la pandemia ( y todavía hoy, muchos de ellos no ha recuperado las frecuencias). Frente estos datos, de case 27.500 trenes cancelados, a los habría que sumar todos aquellos que sí salieron pero abusivamente tarde, tenemos un Gobierno autosatisfecho, que siempre se dedica a remarcar las supuestas virtudes y medidas, planes, anuncios y humo que presenta para decir que ahora sí, van a solucionar la situación, y sabemos que es todo ineficacia, mintiera y caos”.El senador ha recordado que incluso han suprimido servicios ferroviarios por siempre jamás como la conexión entre Utiel-Cuenca-Madrid “ el desmantelamiento del tren convencional, y esto incluye las cercanías, es un hecho consumado, del cual no se atreve

Espacio Publicitario

Deja un comentario