Més de dos anys després de la vergonyosa sanció a una veïna de València que protestà pel caos ferroviari, per fi s’arxiva aquesta sanció a l’estimar el seu recurs d’alçada. ( adjunt en PDF) La veïna ha hagut de patir durant dos anys la pressió de saber-se sancionada per 800 € per protestar per les contínues anul·lacions i endarreriments del trens de rodalies. Era una sanció totalment arbitrària i política imposada per l’aleshores Delegada del Gobierno, Gloria Calero, la qual va passar mesos marejant i donant respostes contradictòries quan se li preguntava pel cas. Ara, la veïna s’ha hagut de buscar defensa jurídica per poder fer aquest recurs, per aixó hem demanat en el Senat que se li exigisca a la responsable d’aquesta bogeria que es faça càrrec d’aquesta despesa i indeminitze a la veïna.
I mentre, dos anys després, el caos ferroviari, continúa Preguntes registrades avui pel senador Carles Mulet
¿Va el Gobierno a resarcir de alguna manera a la persona afectada por esta decisión injusta de Delegación del Gobierno?¿Va a procederse a pedir que la entonces delegada del Gobierno indemnice a esta persona así como que se haga cargo del gasto que le ha supuesto su defensa jurídica?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar que casos como este no se vuelvan a producir nunca?
Espacio Publicitario

Deja un comentario