Espacio publicitario

Les AAVV d’Alboraia denuncien la falta de diàleg per part del govern municipal amb el PGE

Tancat el termini d’al·legacions el passat 25 d’octubre, les AAVV i Per l’Horta insisteixen en denunciar la falta d’un estudi d’alternatives reals a les propostes del PGE. A més de les afeccions sobre l’horta, denuncien l’excés d’edificabilitat i la falta de voluntat de consens del govern municipal.

Al ple municipal del passat 26 de setembre s’aprovà per unanimitat una moció presentada per l’oposició que reclamaven que es consensuara un projecte de participació ciutadana real, que hauria d’incloure l’estudi d’alternatives a l’actual proposta de PGE. Després de manifestar la seua adhesió a la moció, la resposta del Govern Municipal va consistir en  allargar el període d’exposició pública un mes, fins el passat 25 d’octubre, però obviant el compromís adquirit al Plenari, de plantejar un pla efectiu de participació ciutadana tal com reclamen les associacions veïnals i l’oposició en ple i tal com el propi equip de Govern havia compromès amb la signatura de la moció.  Este incompliment  ha estat denunciat per les associacions i col.lectius veïnals, que a més, han presentat en total, més de 4000 al·legacions al PGE amb contingut variat, però que tenen en comú demanar una revisió del projecte, publica i amb estudi d’alternatives.

 

Assemblea veïnal a l’auditori d’Alboraia

El passat dimarts 29 d’octubre es dugué a terme una assemblea veïnal a l’Auditori d’Alboraia amb l’assistència d’unes 300 persones que va servir per mostra el suport ciutadà a les associacions de veïns i els col.lectius en defensa de l’horta i el litoral, que segueixen reclamant la retirada del PGE i la apertura d’un procés efectiu de participació

Des de Per l’Horta, primera entitat en parlar a l’assemblea, es denuncià el frau que suposa utilitzar documentació desfasada per a elaborar el PGE: començant per una memòria informativa de l’any 2011, dades de creixement demogràfic carents de rigor, així com la manca dels informes pertinents, i el seguit d’errades e inconcrecions que es poden trobar a la redacció del projecte. A més, s’ha denunciat el fet que l’ajuntament plantege urbanitzar la pràctica totalitat del sòl d’horta no protegit pel Pla d’Acció Territorial de l’Horta amb l’objectiu d’obtenir plusvàlues per a pagar els deutes municipals, ja que el deute municipal d’Alboraia és un dels majors de la Província de València. L’equip de govern requalifica la totalitat dels terrenys que queden fora de la protecció del PATH.

L’AAVV Cívica i Veïnal de Port Saplaya denuncia que el PGE és manifestament il·legal, ja que pretén donar cobertura a una irregular modificació del PGOU vigent anul·lada pel TSJCV -sentència nº115 del TSJCV de 28 de gener de 2002. El projecte d’edificació de 865 habitatges nous a l’actual parking d’Alcampo suposa, a més, disparar la densitat residencial d’una zona que ja presenta una clara saturació i que a més es troba encaixonada entre la mar i la V-21. Un projecte que no fa més que agreujar la manca de dotacions ja existents. Veïns i veïnes consideren que el projecte que presenta l’equip de govern posaria en perill la continuïtat de l’Hipermercat Alcampo, que és la principal empresa d’Alboraia per nombre de llocs de treball. L’alternativa que planteja l’associació de veïns passaria per destinar part dels terrenys d’Alcampo a les dotacions que el nucli residencial de Port Saplaya necessita i ve reclamant des fa anys, sense cap tipus de resposta per part del Consistori.       

Per altra banda, l’Associació Veïnal del Centre Històric denuncia la manca de claredat i d’un criteri homogeni a l’hora de delimitar el centre històric tradicional, així com l’arbitrarietat en la catalogació dels habitatges protegits.

Es crea una plataforma d’afectats pel PGE

Els llauradors afectats per l’ampliació del polígon d’Alboraia han constituït la plataforma «Més Horta, Menys Formigó» que també va participar a l’assemblea veïnal. La plataforma denuncia l’estat d’abandonament i deteriorament del polígon, que ara s’intenta maquillar amb el projecte d’ampliació previst, tot a costa dels seus voltants d’horta productiva, superfície actualment protegida i que constitueix el seu medi de vida. Han recollit més de 3500 signatures en contra del PGE, on denuncien que tampoc hi ha demanda de naus industrials al polígon que puga justificar la seua ampliació.

La plataforma d’afectats ha denunciat tant a la Conselleria de Transparència com al Síndic de Greuges la negativa de l’ajuntament a encetar un procés de participació pública desobeint l’acord del plenari municipal del passat 26 de setembre. De la mateixa manera que han fet la resta d’associacions presents a l’assemblea veïnal, la nova organització ha denunciat que “exposició no és participació”. L’ajuntament s’ha limitat a presentar un PGE ja tancat, sense contar amb cap tipus de participació ciutadana. Les associacions reclamen que l’equip de govern escolte la veu del poble, s’obriga el diàleg i encete un procés participat real, que faça posible un PGE consensuat.

El poble d’Alboraia, no vol ni necessita, cap altra planificació d’infraestructures, feta d’esquenes al veïnat, decidida de manera unilateral i sense la participació del poble, que continue hipotecant el nostre present i el futur de les nostres filles i fills. Si veins i veines haurem de viure i sufragar les decisions de la classe política, volem prendre part de les decisions. Un vot a les urnes cada quatre anys, no dóna legitimitat a cap partit ni equip de govern per a canviar el nostre poble.

Espacio Publicitario

Deja un comentario